Wyświetlono wiadomości wyszukane dla hasła: Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej

Temat: Zastępca kierownika, pracownik socjaly - oferty pr
Zastępca kierownika, pracownik socjaly - oferty pr
KIEROWNIK MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
OGŁASZA NABÓR

na stanowisko: PRACOWNIK SOCJALNY
w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
więcej na:
nowogrodziec.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=214&Itemid=221
na stanowisko: ZASTĘPCA KIEROWNIKA
w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
wiecej na:
nowogrodziec.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=213&Itemid=220

Temat: Szuka ktoś pracy?
Szuka ktoś pracy?
Ogłoszenie o naborze (Główny księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej)
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raszynie 05 – 090 Raszyn Al. Krakowska 29
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
GŁÓWNY KSIĘGOWY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

więcej: www.bip.raszyn.pl/?a=2115

Ciekawe: wymagania z sufitu (wyższe wykszt. i wieloletnie doświadczenie) plus
małe zarobki...

Temat: ....Komu pomoc socjalna?....
Więcej środków na pomoc społeczną

Pomoc społeczna w następnym roku stanowić będzie największy, po oświacie,
wydatek gminy Zakopane - ocenia Grzegorz Cisło, sekretarz zakopiańskiego urzędu
miasta. Na ten cel przeznaczonych zostało na 2006 rok ponad 10 milionów
złotych. Petentów, jak przewiduje dyrekcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zakopanem, będzie tak dużo, że dotychczasowe biura Ośrodka przy ul.
Jagiellońskiej staną się zbyt ciasne.

Dlatego też od 1 stycznia pracownicy MOPS przenoszą się do nowej siedziby przy
ul. Ks. Stolarczyka. - W2006 roku wydamy łącznie na zadania zlecone oraz
zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej 10 mln 423 tys. 850 zł - mówi
Janina Skupień, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakopanem. -
Najwięcej z tej kwoty przeznaczymy na wypłatę świadczeń rodzinnych, bo ponad 6
mln zł. Zabezpieczyliśmy tak dużą kwotę, ponieważ w tej chwili trudno nam
oszacować, ile tych świadczeń będzie. Bowiem gmina przejęła je od ZUS, KRUS,
Powiatowego Urzędu Pracy oraz z zakładów pracy, które zatrudniają powyżej 20
osób. W tym roku Ośrodek w Zakopanem wypłacił świadczenia rodzinne 8 tysiącom
osób (1600 rodzinom).(HAK)
Temat: Idzie ostra zima
Oj Kaganowski kolejne BZDURY !!!!
kaganowski napisał:

U mnie wciaz upaly. A w Kanadzie moze zabraknac oleju opalowego, bo cala
produkcje i zapasy wykupili sasiedzi z poludnia...

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ciepło nie dla wszystkich
Coraz więcej ludzi szuka pomocy w miejskich ośrodkach pomocy społecznej.
Zwłaszcza przed zimą

Zima za pasem. W ośrodkach pomocy społecznej ustawiają się kolejki po zasiłki
na opał. Jednak już wiadomo, że pieniędzy nie wystarczy dla wszystkich.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach zaczął wypłacać zasiłki już
we wrześniu. I jak dotychczas skorzystało z nich 12 rodzin. Jak przewiduje
Zygmunt Litwiniuk, pracownik socjalny, pomoc dotrze do 50 rodzin. – Robimy co
możemy, aby pomóc ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji. Wiem, że wiele
osób może być trochę rozczarowanych tym, że wypłacane przez nas kwoty nie są
zbyt duże. Ale nie możemy nic na to poradzić – wyjaśnia Litwiniuk.
Łosicki Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na wszystkie zasiłki celowe
otrzymał w październiku zaledwie 12 tys. zł. – Aby zgromadzić dodatkowe
fundusze na zimę, musieliśmy ograniczyć pomoc latem – podkreśla Zygmunt
Litwiniuk. W Łosicach osoby ubiegające się o zasiłki na opał mogą liczyć na
kwotę od 150 do 300 zł. W pierwszej kolejności pieniądze otrzymają rodziny
wielodzietne i osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej.
O większym szczęściu mogą mówić podopieczni łukowskiego MOPS. Na zakup opału
dostaną od 200 do 400 zł. – Ale nie wszystkim rodzinom możemy dać pieniądze.
Podejrzewamy, że mogą je wydać na inny cel. Dlatego to my kupimy dla nich
węgiel – mówi Anna Strzyżewska, kierownik MOPS. Jak przewiduje, z zasiłków na
opał skorzysta ponad 200 osób.
Na taką pomoc mogą również liczyć najubożsi mieszkańcy Międzyrzeca Podlaskiego.
Jednak już wiadomo, że ze względu na niewielkie fundusze MOPS, nie wszyscy ją
otrzymają. – Przyznaliśmy już zasiłki 50 rodzinom. Myślę, że w sumie skorzysta
z nich ok. 150 – mówi Grażyna Radzikowska, szefowa ośrodka.
Ale tam ustawiający się w kolejce po pomoc mogą liczyć jedynie na
dofinansowanie zakupu drewna. Wynosi ono 100 zł. O pieniądzach na węgiel nie ma
nawet mowy, gdyż MOPS nie stać na taki rarytas. – Wiemy, że nasza pomoc nie
jest zbyt duża. Ale co mamy robić, co roku przebywa potrzebujących. W kolejce
ustawiają się nawet młode małżeństwa – wyjaśnia Radzikowska. •
Temat: IWONA z czworka dziecki k.Radomia-kolejny wątek
Ale to jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, a Iwona mieszka na wsi, tak jak
ja. I ja nic w Mopsie nie załatwiam, tylko w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.
A orzeczenie o niepełnosprawnośći dla osób zamieszkujących w powiecie radomskim
poza miastem Radom, załatwia się w starostwie i nazywa się to Powiatowy zespół
d/s Orzekania o stopniu Niepełnosprawności.
Temat: NASZA GMINA
C.d.
Jednym z głównych zadań własnych gmin są te, które mają na celu
minimalizację ubóstwa, zmniejszanie bezrobocia i zapewnienie
mieszkańcom opieki społecznej oraz mieszkań socjalnych.
Osoby w ciężkiej sytuacji życiowej, ubogie oraz zagrożone
wykluczeniem społecznym, powinny znaleźć pomoc w ośrodkach pomocy
społecznej, klubach i centrach integracji społecznej. W każdej gminie
powinny funkcjonować takie instytucje, bo zjawisko wykluczenia
społecznego i biedy dotyczy w zasadzie wszystkich gmin polskich, w
tym również bogatych miast.
Instytucje pomocy społecznej swoich działań nie powinny jednak
koncentrować tylko na świadczeniach z zakresu pomocy społecznej. Ich
działania skupiać się powinny także na niwelowaniu przyczyn ubóstwa,
na zwalczaniu patologii społecznych, w tym narkomani i alkoholizmu.
Na wszelkiego rodzaju formy zwalczania ubóstwa, w tym wykluczenia
społecznego, gmina może otrzymać środki finansowe z unijnych
programów operacyjnych 2007–2013. Na podwyższenie kwalifikacji i na
zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego środki można pozyskać
m.in. z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz z Regionalnych
Programów Operacyjnych.
Na terenach wiejskich samorządy gminne wsparcie w przeciwdziałaniu
zjawisku biedy i wykluczenia społecznego mogą otrzymać z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Z kolei budownictwo socjalne wspiera
program rządowy, administrowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego.Temat: Rozszerza się protest niechlujnych urzędników
miejsko gminny ośrodek pomocy społecznej w skawini
dzisiaj miałam okazję zawitać do pomocy społęcznej, aby dostarczyć
pewien dokument. Pani usługująca była na tyle nie miła,że zamiast
mi odpowiedzieć (to jest jej zasrany obowiązek), zaczęła wymachiwać
przede mną rękami.Na co jej odpowiedziałam "niech pani nie macha tak
tymi rękami bo się przeciąg zrobi" i poszłam. To aż nieprawdopodobne
żeby człowieka traktowano tak podle i z takim upokorzeniem dlatego,
że przychodzi po coś co mu się należy "jak psu buda". Pozdrawiam
pomoc społeczną w Skawinie (okolice Krakowa).Temat: co z ludżmi którzy dostają tak zwane zupki,
A w ZUSie to wszystkie moje dane mają :P
Przejść sie mogę, ale 13 km dla mnie to za daleko.
Ludzie piszą MOPS ze względów skrótowych, bo nawet nie mówi się już miejsko
gminny ośrodek pomocy społecznej, tylko "pomoc społeczna" i to by było na
tyle :)Temat: Informacja o pomocy finansowej na zakup książek i
Informacja o pomocy finansowej na zakup książek i
Informacja o pomocy finansowej na zakup książek i strojów szkolnych

Uprzejmie informuję, ż zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 lipca
2007 roku rodzice, prawni opiekunowie uczniów z rodzin, w których dochód na
osobę nie przekracza kwoty 351 zł netto miesięcznie mogą składać wnioski o
udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników dla
uczniów klas ,,0" i I – III oraz zakup jednolitego stroju dla uczniów klas I –
VI szkoły podstawowej i uczniów gimnazjum. Wnioski można pobrać w szkołach,
w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowoli (Łazy,
ul. Ks. Słojewskiego 1), w kancelarii Urzędu Gminy w Lesznowoli,
lub Sołtysów. Do wniosków należy dołączyć zaświadczenie o dochodach, w
przypadku korzystania z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lesznowoli wystarczy dołączyć zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń
pieniężnych pomocy społecznej, w uzasadnionych przypadkach można dołączyć
oświadczenie o wysokości dochodów. Wnioski należy składać do szkoły/placówki,
do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2007/2008 w
terminie do 6 sierpnia 2007r.
Temat: czy jest piekniejsze miejsce niz Wieliczka
Wieliczki. Obłaskawić samotność

30.12.2003
Osoby samotne z terenu gminy Wieliczki uczestniczyły wczoraj w wigilii. Blisko
czterdzieści osób zasiadło do uroczystej kolacji, przygotowanej w świetlicy
szkolnej.
- Po raz pierwszy zorganizowaliśmy taką uroczystość – podkreśla Helena Czuper,
kierowniczka Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczkach. – Na stołach
pojawiło się ponad dwanaście potraw. Zadbaliśmy o wystrój świąteczny. Nie
zabrakło nawet sianka.
- Cieszę się, że mogłem spotkać się z moimi znajomymi – stwierdza jeden z
samotnych, z terenu gminy Wieliczki.- To wspaniały pomysł, mam nadzieję , że za
rok czekają mnie podobne przyjemności. Wszystko jest takie smaczne

Pomysłodawcą wigilii jest Dorota Święćkowska, radna gminna, przewodnicząca
Komisji Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych. Stroną merytoryczną przedsięwzięcia
zajęli się natomiast urzędnicy miejscowego GOPS. Pomagały im panie ze stołówki
szkolnej, które przygotowały różnorodne dania na gorąco. Część specjałów
przyrządziły społecznie pracownice socjalne. Wykonania dekoracji podjął się
natomiast Gminny Ośrodek Kultury w Wieliczkach. Imprezę dofinansowały: Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dodatkowe środki na ten cel
zostały wyasygnowane z budżetu gminnego.
Jacek Mikołajczak
Temat: mundurki szkolne
Książki i stroje - pomoc finansowa
Informacja o pomocy finansowej na zakup książek i strojów szkolnych

Uprzejmie informuję, ż zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 lipca
2007 roku rodzice, prawni opiekunowie uczniów z rodzin, w których dochód na
osobę nie przekracza kwoty 351 zł netto miesięcznie mogą składać wnioski o
udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników dla
uczniów klas ,,0" i I – III oraz zakup jednolitego stroju dla uczniów klas I –
VI szkoły podstawowej i uczniów gimnazjum. Wnioski można pobrać w szkołach,
w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowoli (Łazy, ul.
Ks. Słojewskiego 1), w kancelarii Urzędu Gminy w Lesznowoli, lub
Sołtysów. Do wniosków należy dołączyć zaświadczenie o dochodach, w
przypadku korzystania z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Lesznowoli wystarczy dołączyć zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń
pieniężnych pomocy społecznej, w uzasadnionych przypadkach można dołączyć
oświadczenie o wysokości dochodów. Wnioski należy składać do szkoły/placówki, do
której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2007/2008 w
terminie do 6 sierpnia 2007r.
Temat: praca magisterska-prosze o pomoc
Gość portalu: Aga. napisał(a):

> moj temat to :"Cywilnoprawne aspekty działalności domów pomocy społecznej" i
> tak szczerze mowiac, wogole sie nie orientuje w tym temacie. licze na
> jakakolwiek, chocby najmniejsza, pomoc

No to Ci chyba nie pomoge.
Ja mam "Dzialalnosc osrodka pomocy spolecznej w gminie jakiejstam".
Temat: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - 18. Finał
jacek-wisniewski napisał:

> Pomagam orkiestrze, kupuję świece CARITAS POLSKA, czasami daję datki
> na akcje Ochojskiej. Za każdym razem mam nadzieję, że w niewielkim
> stopniu mają rację, ci którzy piszą o tym ile z tych darowizn nie
> trafia do potrzebujących. I jeszcze za każdym razem wściekam się, że
> żyję w państwie którego nie stać na kupienie sprzętu szpitalom,
> karetek czy drogich leków dla ciężko chorych. Ale dopóki tego
> naszego państwa nie będzie stać to będę pomagał i będę kupował.
> W Gimnazjum będę.

Ja przeciwnie, nie akceptuje WOŚP, Ochojskich i innych pośredników. Mam poczucie, ze dając jestem przez nich wykorzystywana, choc nie twierdzę że mam wyłącznośc na rację. Powtarzam, mam poczucie. Jestem za pomocą bezposrednią i to w najbliższym otoczeniu, które w kazdej chwili mozna sprawdzic. np my tu w naszej gminie powinniśmy miec możliwośc dowiedzenia się, komu trzeba pomóc i osoby które taką pomoc deklarują mogłyby przekazywac ją bezposrednio zainteresowanemu.
Dziwnym trafem prawie wszyscy pośrednicy POMOCY to burżuje, a osoby potrzebujące są anonimowe. Zawsze mnie interesowało, czy Ośrodek pomocy społecznej w gminie Raszyn ktoś kiedykolwiek skontrolował? Czy ktoś np wie jaki jest stosunek pomocy netto w stosunku do całkowitych kosztów utrzymania tego ośrodka? Czy wśród pomocobiorców nie ma martwych dusz? Ja nie oskarżam, ja tylko pytam, bo nie wiem, a chciałabym wiedziec.

Pozdrawiam, Alicja W.
Temat: Konopiska !!!
Jestem co prawda miłośnikiem Konopisk i jego mieszkańców, ale nie mów mi proszę
o Waszym wójcie i jego dbałości o ludzi tej Gminy. Być może dba o tych z kasą,
zapominając o tych, którzy nie umieją się znaleźć w dzisiejszej rzeczywistości.
A że takich nie brak i w Konopiskach to fakt oczywisty i wystarczy zerknąć do
statystyk Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W Częstochowie od kwietnia
najubożsi korzystają z pomocy unijnej w postaci darmowej żywności(mleko, ryż,
mąka, makaron, sery topione i twarde), a Gmina Konopiska (chociaż mogłaby
również korzystać z tej pomocy)ma to serdecznie w du....żym poważaniu. I co na
to jej mieszkańcy. Mam nadzieję, że zrozumieją i odpowiednio zareagują w
przyszłym roku.Temat: Propozycje pierwszych działań nowego wójta
Gminny Ośrodek pOmocy Społecznej
Było tam wiele nieprawidlowasci:
- przydzielanie pomocy materialnej i zapomog "po uważaniu", czesto członkom
wlasnych rodzin
- nieprawidlowosci przy rozdzielaniu pomocy charytatywnej (wspieranie rodzin,
wymiana lepszych artykulów na gorsze)Temat: Radwanice
magdip27 napisała:

> Orion wystąpił z propozycją, by zamiast rozwijać wątek o ponad 600 wpisach
> założyć na www.forum.siechnice.pl w dziale Radwanice podforum dla
naszej Gwiaździstej. Byłoby wygodniej pisać o naszych sprawach. Takie podfora
są juz dla osiedli w Siechnicach - znajdziecie je klikając w link fora lokalne
Siechnic.
> Ja jestem za, a nawet nie-przeciw ;-)
> Magdi

Witam serdecznie wszystkich nowych sąsiadów zza miedzy! ;)
Magdi, minął miesiąc od Twojego postu i mojej propozycji, a odzewu brak :(.
Zdaję sobie sprawę, że wszyscy teraz jesteście zajęci wykańczaniem mieszkań,
zakupami itp. Moje zaproszenie jest ciągle aktualne. Zaglądajcie do nas, bo
mamy dużo ciekawych, aktualnych informacji i komentarzy. Ostatnio o wypadku
pijanego zastępcy wójta, o mobbingu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, o
drogach, kanalizacji, porządkach w gminie. Oceniamy radnych mijającej kadencji,
zadajemy pytania Wójtowi, dyskutujemy też o prywatyzacji gminnej służby
zdrowia, najważniejszych problemach świata, śmiejemy się z dowcipów itp.
Zachęcam Was, żebyście w wolnej chwili przemyśleli moją propozycję i podjęli
jedynie słuszną decyzję :).
Serdecznie zapraszam na forum gminy!
Do zobaczenia.
Temat: DOTYCZY OSOBY O NICKU SZUPETA
KILKA SŁÓW O " SZUPETA"
Z informacji uzyskanych dziś przeze mnie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w
miejscowości, w której mieszka szupeta:
3 lata temu korzystała ona z pomocy OPS w miejscowości w której mieszkała wtedy.
Obecnie rodzina ta nie jest w potrzebie, mąż szupety ma wysoki dochód, co w
przeliczeniu na członków rodziny powoduje przekroczenie kryterium dochodowego i
nie kwalifikowanie się do pomocy z GOPS.
Ponadto hodowla psów podobno nieźle prosperuje.
Szupeta nie pisz do mnie żadnych maili na priv, bo to nic nie zmieni. Kwestię
czy dostaniesz bana czy nie rozstrzygnie głosowanie moderatorek.
Do tego czasu proszę NIC tutaj nie dopisywać.
Moderator
Temat: ogromnie prosze o informacje
postaram się odpowiedzieć:
1) ja nie pracuję, ale są mamy, które pracują i jakoś sobie radzą
2) zależy od dochodu (poniżej 583 zł na osobę, jeśli w rodzinie jest os.
niepełnosprawna)
3) Wniosek należy złożyć w gminie, ośrodku pomocy społecznej lub u pracodawcy
(jeśli zatrudnia co najmniej 20 pracowników), do wniosku dołączyć orzeczenie o
niepełnosprawności
linki:
www.idn.org.pl/sonnszz/dod_rodzinny.htm
www.mps.gov.pl.
4) powiatowe lub wojewódzkie zespoły
Tyle wyszukałam (na stronach pod pierwszym linkiem)
Trzymaj się kochana, nie poddawaj, na wszystkich to spada i ciężko na początku
sobie z tym poradzić, ale trzeba dać radę, jesteśmy z Tobą, jest nas tu wiele,
przykra jest świadomość, że choroba dotyka też bezbronne małe istotki, ale
najważniejsze, żeby się nie poddawać, walczyć dla nich, kardiochirurgia w
Polsce (zwłaszcza w dużych ośrodkach) jest naprawdę na b. wysokim poziomie,
trzeba tylko dopilnować, aby dziecko trafiło pod dobrą opiekę do renomowanego
ośrodka
napisz jaka wada, bo czasami trzeba działać bardzo szybko
pozdrawiam
nie wiem czy pomogłam, ale się starałam
BaśkaTemat: www.forum.siechnice.pl
Forum gminy na nowym serwerze
Forum mieszkańców gminy stale się rozwija i unowocześnia ;)
W miniony weekend dokonaliśmy "przesiadki" na nowy serwer.
Mam nadzieję, że będzie łatwiej i bardziej niezawodnie.
Nasz nowy adres: siechnice.pl/forum/index.php
Link w mojej sygnaturce też działa.

Linki do działów Siechnic:
Forum mieszkańców Siechnic: tinyurl.com/medtg

Forum mieszkańców nowych osiedli:
1) Jarzębinowa (SM Nova Locum): tinyurl.com/k7fmu

2) Osiedle Błękitne: tinyurl.com/s62k6

Mamy 186 zarejestrowanych użytkowników.
Nasi użytkownicy napisali 3.279 postów w 462 tematach.

Aktualne informacje i komentarze: o wypadku pijanego zastępcy wójta, o
mobbingu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, o drogach, kanalizacji,
porządkach w gminie, o piłce nożnej. Oceniamy radnych mijającej kadencji.
Zadajemy pytania Wójtowi, dyskutujemy o prywatyzacji gminnej służby zdrowia,
najważniejszych problemach świata, śmiejemy się z dowcipów itp.

Serdecznie zapraszam!
Temat: Jeszcze raz o zasiłku pielęgnacyjnym
Hej!
Na początek weź wniosek z Miejskiego lub Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej, do
wniosku załaczone jest zaswiadczenie, które wypełnia lekarz oraz wniosek dla
rodzica. Następnie wypełniony wniosek wysyłasz do Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie i oczekujesz na termin komisji. My za pierwszym razem zawiezliśmy
wniosek do chirurga dziecięcego/ niestety nie do tego który operował małego, bo
go nie było akurat w poradni/. Napisał w nim ze wszystko jest ok. i nie
przewiduje dalszego leczenia, poniewaz efekty sa zadawalajace.Skołowałam nowy
wniosek i wypełnił go lekarz rodzinny - nawet nie pediatra - podpowiadałam mu
co ma pisać i wyszło długoletnie , wieloetapowe leczenie operacyjne. PCPR
przyjął wiosek z załaczoną dokumentacja medyczną/ karty informacyjne ze
szpitali, zaświadczenie od ortodonty wydane na naszą prośbę, kartę leczenia w
poradni dla "rozszczepków" itd, itp/.
Życzę powodzenia w dalszym załatwianiu.

Pozdrawiamy
Asia i KacperekTemat: Organizacje i instytucje pozarządowe w Żychlinie
Organizacje i instytucje pozarządowe w Żychlinie
Poniżej przedstawiam Wam spis, może komuś się przyda (niestety wymaga uaktualnienia :/ )

1. Fundacja "Szansa"

2. Fundacja Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Żychlina
organizacja zakończyła działalność!!!! :|

3. Fundacja Wspierania Prywatyzacji Emit w Żychlinie
DANE MOGĄ BYĆ JUŻ NIEAKTUALNE

4. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

5. Polski Czerwony Krzyż - Zarząd Rejonowy

6. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło Terenowe

7. Rodzinny Klub Abstynenta "Przystań Życia" - Żychlin

8. STOWARZYSZENIE AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH
DANE MOGĄ BYĆ JUŻ NIEAKTUALNE

9. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Blisko Dziecka"Temat: Pięć złotych za chorobę dziecka
tekst faktycznie bzdurny, ale komantarze jeszcze smiesniejsze.. wielki mi
problem jak dzieciak nie przyjdzie porozumiec z jakas organizacja spoleczna i
wydawac obiady bezdomnym albo potrzebujacym a refundowac rodzicom moze gmina
albo z osrodek pomocy spolecznej.. wilk syty i owca cala.. a i kapital
polityczny ktos na tym moglby zrobic (w skali lokalnej rzecz jasna :))Temat: czy jest piekniejsze miejsce niz Wieliczka
Grochówka, jarzynowa i przynajmniej raz w tygodniu - rosół z mięsem. Po sto
litrów dziennie, w Kuchni Brata Alojzego, dla najuboższych. - Żadna zupa w
tygodniu się nie powtarza - mówi Agnieszka Rogalska, która od sześciu lat
przygotowuje posiłki. - Latem częściej jest pomidorowa, a zimą ogórkowa czy
kapuśniak.

W Kuchni Brata Alojzego stołuje się systematycznie ponad 150 osób, w tym ponad
60 kobiet i prawie 90 mężczyzn, z Wieliczki i Krakowa. Wciąż jednak dochodzą
nowi, coraz częściej młode kobiety ciężarne albo z małymi dziećmi.

Do kuchni przyjść może każdy. Najmłodszych kierują tu pedagodzy szkolni. To oni
pierwsi zauważają w swoich szkołach niedożywione dzieci. Często się jednak
okazuje, że trzeba zadbać, również o rodziców. Z pomocy kuchni korzystają też
dzieci, przychodzące na zajęcia w dwóch prowadzonych przez stowarzyszenie
świetlicach. Starsi zaś trafiają tutaj dzięki Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy
Społecznej i wielickim kościołom: parafii św. Franciszka z Asyżu i św. Klemensa.
Temat: OKAZJA! kup "amfe" - wspinaczka - GRATIS!
psycholog.w napisał:

> OKAZJA! kup "amfe" - wspinaczka - GRATIS!
>
>
> <a href="wiadomosci.interia.pl/zdnia?
gal=275932&nr=4"target="_blank">wia
> domosci.interia.pl/zdnia?gal=275932&nr=4</a>
> wymagane zaświadczenie od gminnego ośrodka "pomocy" społecznej iż brało sie
> przez pół roku....
>
>
> Czy Dr.Poliklikklik doradzi co mówić psychiatrze aby dostać coś mniej
> ekskulzywnego też okrągłego ale "darmowego" i DOBREGO? nie każdy przecież
> brał udział w w w w wspinaczce trzeba sie wyróżnić czymś DOBRYM!
>
> Chłopcy i Dziewczynki DOBRA nagminna okazja!
>
> WNIOSEK dla "Innych" Psycholi
>Temat: Becikowe
Ja odpowiem bo mam doswiadczenie .
Zgłaszasz sie do Gminnego Ośrodka Pomocy Spolecznej, ktory znajduje się w
budynku gminy ale wejście kuchennymi drzwiami tj. od tyłu. Dalej pierwsze drzwi
po lewo. Wypisujesz swistek, powinnaś mieć akt urodzenia i o ile ojciec dziecka
jest zameldowany gdzie indziej , zaswiadczenie stamtąd, że becikowego nie pobrał.

Wyplata dość szybko. Najlepiej azdzwoń najpierw do nich i dowiedz się bo nie
wiem czy wszystko pamiętam.
Aha.. budynek gminy to ten ostatni po lewej stronie Modlińskiej przed skrętem na
Legionowo.
Pzdr,

M.
Temat: opieka nad osobami starszymi - W. Brytania
Jeśli można to proszę również o jakieś bliższe informacje, pracowałam jako
opiekunka w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, obecnie pracuję jako nauczyciel-
opiekun świetlicy w gimnazjum. Moja znajomość języka nie jest jakaś
rewelacyjna, ale dogadać się potrafię. Mój mail: annjap@wp.plTemat: Dziecko i zmiany
mnie i niemęża dziecko zmieniło strasznie. już w ciąży niemąż mówił, że nie
wiedział, że potrafię być taka pogodna. zniknęły wszystkie kwasy między nami i
nawet jak mi chłop jakoś podpada, to nie mogę przestać się z tego brechtać. ale
wrażliwość na krzywdę dzieci doprowadzała mnie do rozpaczy - w końcu przestałam
oglądać jakiekolwiek wiadomości, filmy itp a większość rzeczy, z których młody
wysrata trafia do jakiegoś gminnego ośrodka pomocy społecznej, bo tam pracują
babki, które napewno przekażą to tym naprawdę potrzebującym.
przedtem byłam bardzo aktywna zawodowo i towarzysko - teraz siedzę z młodym w
domu i...no już bym do jakiejś pracy poszła, ale do znanicznie mniej
absorbującej.
i strasznie złagodniałam. do tego stopnia, że jak mnie moja była szefowa i
zarazem przyjaciółka wywalała z pracy wkręcając mi, ze to niby moja wina,
wykazałam się pełnym zrozumieniem. niemąż się wk...rwił na maxa, a ja mu
zaczęłam tłumaczyć, ze to nie jej wina i takie tam.
poza tym moja matka mówi, że powróciłam mentalnie do okresu wczesnego
dzieciństwa. wtedy też byłam taka wiecznie uśmiechnieta i ciężko mi było zrobić
jakąś przykrość, bo nic nie brałam do głowy z tego co mi nie pasowało.
zmienił się nawet mój niemąż - ze skrajnego pesymisty na zarażającego pogoda
ducha optymistę.
i tak o.Temat: DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO KOMU PRZYSŁUGUJE
Wniosek o jednorazowy dodatek do zasiłku rodzinnego należy złożyć w gminie lub
ośrodku pomocy społecznej tylko w wypadku jeśli żaden z rodziców nie pracuje
oraz w wypadku gdy zakłady pracy w których pracują zatrudniają mniej niż 5
pracowników.

Dodam, że pracuje jako pracownik socjalny i z zasiłkami rodzinnymi spotykam się
na codzień.
Pozdrowienia

Iza i 38t synuśTemat: OKAZJA! kup "amfe" - wspinaczka - GRATIS!
OKAZJA! kup "amfe" - wspinaczka - GRATIS!
OKAZJA! kup "amfe" - wspinaczka - GRATIS!

wiadomosci.interia.pl/zdnia?gal=275932&nr=4
wymagane zaświadczenie od gminnego ośrodka "pomocy" społecznej iż brało sie
przez pół roku...

Czy Dr.Poliklikklik doradzi co mówić psychiatrze aby dostać coś mniej
ekskulzywnego też okrągłego ale "darmowego" i DOBREGO? nie każdy przecież
brał udział w w w w wspinaczce trzeba sie wyróżnić czymś DOBRYM!

Chłopcy i Dziewczynki DOBRA nagminna okazja!

WNIOSEK dla "Innych" Psycholi
Temat: ...a może nasza giełda pracy?
pracownik socjalny poszukiwany
Aktualność
Poszukiwany pracownik do pracy.
(Zam: 10.08.2006 r., godz. 14.15)

na stanowisku pracownika socjalnego.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie poszukuje osoby do pracy na
stanowisku pracownika socjalnego.

Oferta pracy aktualna od września br.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:
tel. 022 780 46 59
lub w Urzędzie Gminy w pok. 9 w godzinach pracy Urzędu
Temat: Konkurs na rferenta w MGOPS
Chyba troche przeterminowany ten konkurs:
"Osoby zakwalifikowane do dalszego etapu naboru winny zgłosić się dnia
25.09.2008r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żychlinie ul. 1-go
Maja 25 o godz.10:00 z dokumentem potwierdzającym tożsamość, celem zakończenia
procedury naboru obejmującego rozmowę kwalifikacyjną."Temat: Konkurs na rferenta w MGOPS
widze że troche odświeżyli:
"Osoby zakwalifikowane do dalszego etapu naboru winny zgłosić się dnia
25.11.2008r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żychlinie ul. 1-go
Maja 25 o godz.12:00 z dokumentem potwierdzającym tożsamość, celem zakończenia
procedury naboru obejmującego rozmowę kwalifikacyjną."Temat: pieniadze z tytulu urodzenia dziecka
ten zasiłek jest z ZUS-u. My dostaliśmy od pracodawcy męża, bo ja nigdzie nie
pracowałam. Jest on wypłacany przy zasiłku rodzinym, który przysługuje gdy
dochody(ntto) na 1 osobę nie przekroczą 505zł- do ręki. najlepiej wejść na
stronę ZUS tam jest wszystko wyjaśnione jakie dokumenty trzeba przedstawić.
Napewnojest potrzebne zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodu za
2004r.
Zasiłek może wypłacać pracodawca, a niedawno obiło mi się o uszy że od września
będą wypłacały go tylko MOPS-y (Miejski (Gminny)Osrodek Pomocy Społecznej).
Te 500zł to jest jednorazowy dodatek z tytyłu urodzenia dziecka i można sie o
niego starać przez rok - później przepada.
PZU nie ma z tym nic wspólnego. Jeśli ktoś jest ubezpieczony w np. PZU czy
Warcie lub w innym towarzystwie i jego ubezpieczenie obejmuje wypłatę z tyułu
urodzenia dziecka to otrzyma też pieniążki. wysokość zależy od sumy na jaką
było się ubezpieczonym i pewnie od towarzystwa.
Temat: Stołówkowa segregacja w podkrakowskiej szkole
>kierowniczka Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach Grażyna Hołda
poinformowała nagle dyrekcję szkoły, że być może znajdą się dodatkowe pieniądze
na to, by najbiedniejsze dzieci zamiast zupy z wkładem dostawały samo drugie danie.

Jeżeli p. kierowniczka nie potrafiła do chwili ukazania się artykułu znaleźć
rozwiązanie w tak przykrej i bulwersującej sprawie ramach swoich kompetencji.
Należy niezwłocznie i jednoznacznie podziękować jej za pracę.
Temat: jak często badania kobiet w ciąży?
Taka wzmianka jest w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Wiem, bo
pracuję w gminnym ośrodku pomocy społecznej i zajmuję się
wypłacaniem becikowego i zasiłków rodzinnych. Po 1 listopada 2009r.,
aby uzyskać jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka,
czyli becikowe oraz zasiłek rodzinny wraz z dodatkiem z tytułu
urodzenia dziecka kobiety muszą okazać się zaświadczeniem od lekarza
prowadzącego ciążę, że są pod stałą opieką lekarską od 10 tygodnia
ciąży. Kobiety, które takiego zaświadczenia mieć nie będą z różnych
względów pieniążków po prostu nie dostaną. Tak ci nasi mądrzy
posłwie wymyślili.Temat: Kiedy płatny wychowawczy?
504 netto, dochód dzielimy przez 3 (przynajmniej ja tak wiem). A wniosek o ten
zasiłek składa się w zakładzie pracy jeśli zatrudnia on powyżej 20 osób, jeśli
poniżej to w gminie - w ośrodkach pomocy społecznej. A wniosek należy złożyć
jak najszybciej bo nie wyrównują wstecz. tzn ja zaczełam składać wniosek
teraz, bo do września miałam jeszcze wynagrodzenie, więc nie mogłam, bo nasze
dochody przewyższałyby limit 504zł.
Pozdrawiam
E.
Temat: Warsztaty Umiejętności Wychowawczych
Warsztaty Umiejętności Wychowawczych
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie zaprasza
na bezpłatne WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH
„SZKOŁA DLA RODZICÓW”
Warsztaty odbywają się
w każdy wtorek w godzinach 9:00 – 12:00.
Skierowane są dla Rodziców
mających dzieci w wieku 0 – 12 lat.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z:
- Magdaleną Nienajadło – konsultant psycholog
- Ewą Misztal i Karoliną Szachnowską –
specjaliści pracy z rodziną
Tel. (0 – 22) 756 – 72 – 63 w. 110, 118
Temat: Będę mamą za 7 m-cy...
Idz najlepiej do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,tam Ci Wszystko
powiedzą..najlepiej jeśli powiesz,że prowadzisz oddzielne gospodarstwo
domowe,mimo,że mieszkasz z mamą(trzymaj się twardo tej wersji,bo jak powiesz
inaczej to podciągną dochód mamy pod Twój,a wtedy średnia przekroczy normę i z
zaiłku nici ((...no chyba,że miszkasz sama to sprawa jest załątwiona,jeśli
masz jeszzce inne dochod(np.dorywacza praca)nie mów o kiszonkowym od mamy..tego
Ci przecież nikt nie udowodni.No niestety taj już jest,że zamiast otrzymywać
sparcie w trudnych chwilach,nasze chore Państwo patrzy tylko jak zrobić żeby
jeszce te marne grosze zabrać!Moja cóka ma już 4m-ce..jakby co..to pytajcie
Smiało..służe radą..pózniej możemy też sobie pomagać..jakieś fotelik zabawki,z
których wyrośnie Córeczka(zazwyczaj służa krótko,a wyglądają jak nowe).Temat: gdzie jest w Siedlcach MOPS?
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Asłanowicza 10

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Piłsudskiego 98Temat: Pomoc dla bezdomnych
Obiady dla bezdomnych
" 105 tysięcy bezpłatnych obiadów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy poinformował, że w pierwszych
sześciu miesiącach tego roku wydano 939 podopiecznym prawie 105 tysięcy
bezpłatnych obiadów za 345 tysięcy złotych.

Ośrodek podpisał umowy z 13 barami i restauracjami na tanie żywienie. Koszt
jednego gorącego posiłku wynosi średnio 3,29 zł.

Pod koniec czerwca zamknięty został punkt wydawania posiłków przy ul. Floriana
18. Stołowało się tam tylko 30 bydgoszczan (mogło 40), każdy spożywając 17
obiadów w miesiącu, dowożonych z zewnątrz. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
obliczono, że jeden obiad przy ul. Floriana kosztował gminę 6,25 zł, a więc
prawie dwa razy więcej niż w barach lub restauracjach, związanymi umową. Do
tych lokali trafili też od 1 lipca wszyscy korzystający z punktu przy ul.
Floriana, a zaoszczędzone pieniądze przeznaczono dla jadłodajni PCK przy ul.
Poznańskiej. Z gorących posiłków korzysta tu dziennie 85 bezdomnych. Gmina na
ten cel wyłożyła w pierwszym półroczu 16 tys. zł.

Informacje dostarcza:

Urząd Miejski w Bydgoszczy "

- radca
Temat: pomoc charytatywna
Tak duża pomoc, a niewiele o niej słychać.
Czy rzeczywiście jest rozdzielana w naszej gminie jak należy ?
Oto pytanie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej :)Temat: pomoc charytatywna
do Besalela !
Jak czytasz, pomoc jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej marnowana -
lepiej powróc do sprawdzonego systemu rozdziału darów przez sołtysów w wioskach.
Oni na pewno lepiej poradzą sobie z tym zadaniem !Temat: potrzebna pomoc dla ubogiej rodziny
adres MOPS
Adres podałaś Małgorzato Pilawa więc proszę
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejscowść: 08-440 Pilawa
Ulica: Al. Wyzwolenia 158
Telefon: (025) 6856053
Fax: (025) 6856083
wystarczyło wejsć na googleTemat: moze jest to gdzies adwokat
Bemowski Punkt Informacyjno-Konsultacyjny, ul. Powstańców Śląskich 9 (w
siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej), telefon 665-20-37 lub 665-89-30
wew.315. Pomoc (bezpłatną) można uzyskać osobiście lub telefonicznie.Temat: DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO KOMU PRZYSŁUGUJE
Zasiłki rodzinne, wychowawcze i inne przejęły samorządy terytorialne w związku
z tym podejżewam,ze wniosek nalezy złozy w gminie lub w gminnym osrodku pomocy
społecznej.
Temat: Pomóżmy rodzinie
adres mops
Adres podałaś Małgorzato Pilawa więc proszę
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejscowść: 08-440 Pilawa
Ulica: Al. Wyzwolenia 158
Telefon: (025) 6856053
Fax: (025) 6856083
wystarczyło wejsć na google
Temat: Co tam słychać w Krakowie?
ty się lepiej wstydź za zielonki
W stołówce Zespołu Szkół w Bibicach ci uczniowie, których rodzice zapłacą za
posiłek, jedzą dwudaniowy obiad z kompotem. Pozostali dostają tylko zupę z
wkładem

Wszystko dzieje się w podstawówce i gimnazjum w jednej z bogatszych gmin w
Polsce - podkrakowskich Zielonkach. Prowadzona przez ajenta od września tego
roku szkolna stołówka wydaje dwudaniowe obiady wyłącznie 30 uczniom, których
rodzice w całości za nie płacą (zupa i drugie danie kosztuje 5,8 zł).

17 dzieci, którym obiady funduje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (płaci za nie
po 3 zł), dostaje tylko zupę z wkładem. - We wrześniu dostałem informację, że
dziecko będzie miało finansowane obiady przez gminę, ale nikt mnie nie
poinformował, że będzie to jedynie zupa - opowiada ojciec jednego z uczniów. O
tym, że córka zjada pierwsze danie, a potem gapi się w talerz kolegi, na którym
leży mięso z ziemniakami, dowiedział się dopiero po miesiącu.

- Skoro wyszło z tego takie zamieszanie, możemy wrócić do rozdawania bułek
najbiedniejszym. Tak było w ubiegłym roku, kiedy obiady dowoziła nam firma
kateringowa - powiedziała nam wczoraj w pierwszych słowach spotkania dyrektorka
szkoły Jolanta Lepiarczyk.

Nie widzi nic niewłaściwego w tym, że na jednej stołówce przy wspólnych
stolikach jedne dzieci karmione są gorzej, a drugie - lepiej (w zależności od
tego, czy rodzice sfinansują obiady swemu dziecku). - Lepiej, żeby dostały
ciepłą zupę niż nic, prawda? A na to, by wszyscy jedli jednakowo, nie ma
pieniędzy - tłumaczy.

- Za taką kwotę, jaką daje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, niczego więcej niż
zupy z wkładem nie da się zaproponować - twierdzi Tadeusz Sztuka, ajent
szkolnej stołówki w Bibicach. - Może dałoby się gotować po równo dla wszystkich
bez podnoszenia kosztów, gdyby ze stołówki korzystało więcej uczniów. Tak jest
w dużych szkołach. Przy 30 osobach płacących za pełny obiad to niemożliwe.

Aby wszystkie dzieci jadły takie same obiady w szkolnej stołówce w Bibicach,
gmina musiałaby wygospodarować rocznie dodatkowe 10 tys. zł. Czy to dużo dla
Zielonek, które w raporcie Centrum Badań Regionalnych zostały uznane za jedną z
bogatszych gmin w Polsce?

Wicewójt gminy Arnold Kuźniarski: - Oczywiście, że to nie jest szokująca kwota,
ale takich zadań, na które brakuje 10 tys. zł, mamy na pęczki. Sugerowałbym
szkole poszukanie sponsorów lub rozmowę z zamożniejszymi rodzicami. Może
zgodziliby się dołożyć coś do obiadu najbiedniejszym dzieciom.

Szkoła szukała już sponsorów. I znalazła. Sześciu uczniom pełne obiady
sponsoruje ksiądz z Węgrzec. To wszystko.

Wczoraj, po tym jak "Gazeta" zainteresowała się sprawą, kierowniczka Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach Grażyna Hołda poinformowała nagle
dyrekcję szkoły, że być może znajdą się dodatkowe pieniądze na to, by
najbiedniejsze dzieci zamiast zupy z wkładem dostawały samo drugie danie.

W ubiegłym roku opisaliśmy segregację uczniów w szkolnej stołówce w Rabce.
Dzieci z bogatych rodzin jadły na obiad kotleta, biedniejsze - parówkę. Żeby
biedniejszym nie było przykro, wydawano im obiady podczas innych przerw
lekcyjnych. Po opisaniu sprawy przez media szkoła znalazła sponsora. Osoby,
które chcą pomóc szkole w Bibicach, proszone są o kontakt pod nr. tel (012) 285
88 21
Temat: List radnych Targówka do prezydenta Lecha Kaczy...
praca w warunkach "nikt nic nie wie" dla odpowiedzialnych i praworzadnych
urzędników jest horrorem
i potencjalnym źródlem decyzji błędnych, wydanych z naruszeniem prawa
drodzy warszawscy rajcy! weźcie się do roboty i uchwalcie statut Warszawy!
tylko ostrożnie, bo już uchwalacie prawo, które z prawem jest na bakier:

w uchwale z 16 stycznia powierzacie realizacje zadań dzielnicowym ośrodkom
pomocy społecznej, a przecież w dzielnicach nie może ich być - jedna gmina,
jeden ośrodek
mogą być najwyżej filie OPS Warszawa
a dlaczego pomoc społeczna ma realizować Narodowy Program Zdrowia,
to już tylko Wy wiecie
i rozumiecieTemat: zasiłek pielęgnacyjny?
W praktyce gdzie będą wypłacane zasiłki pielęgnacyjne decydują władze miasta,
gminy itp. Spotkałem się z rozwiązaniami że należało wnioski składać w Ośrodku
Pomocy Społecznej, urzędzie Gminy, Powiatowym Centrum Pomocy Społecznej a nawet
w wyznaczonych szkołach na terenie gminy. Każda gmina ustala własne zasady w
tej materii odnośnie miejsca składania dokumentów.
Natomiast wzór dokumentów został ustalony w rozporządzeniu Ministra Polityki
Społecznej z dnia czerwca 2005r. (Dz.U. z 2005r. nr 105,poz.881),w sprawach
nieuregulowanych stosuje się kodeks postępowania administracyjnego
Temat: Rozwiązywanie problemów alkoholowych
W strukturach UM jest"stanowisko ds profilaktyki i rozwiazywania problemow
alkoholowych" 0,5 etatu,zadania to;wydawanie i cofanie zezwolen na sprzedaz
alkoholu,prowadzenie obslugi komisji przeciwdzialania alkoholizmowi,koordynacja
zadan wynikajacych z gminnego programu profilaktyki i rozwiazywania problemow
alkoholowych.W budzecie na rok 2005 zaplanowano 93.000 zl z wplywow za wydane
zezwolenia na sprzedaz alkoholu.Sprawami alkoholikow i ich rodzin ma sie wiec
kto zajmowac/referent na 0,5 etatu i kilkuosobowa komisja /i sa na to spore
srodki bo 95 tys.zl.Mozna by sprawdzic czy w r.2004 zaplanowana na ten cel
kwota zostala wydana zgodnie z przeznaczeniem czy tez nie,bo byc moze ze
nie,tak jak sie juz wczesniej zdarzalo.
Natomiast na zadania w zakresie pomocy spolecznej w budzecie na r.2005
przewidziano kwote 1.367.571 zl.i sprawami tymi zajmuja sie urzednicy
MOPS/Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej/Obowiazuja tu dosc rygorystyczne
przepisy i sadze ze nie ma mozliwosci aby je ominac.Temat: Radni odrzucili plan
Radni przegłosowali projekty zmian w budżecie
W czwartek 27 marca 2008 roku w sali widowiskowej Miejsko Gminnego Ośrodka
Kultury w Lidzbarku odbyła się sesja Rady Miejskiej.

Radni przegłosowali na niej zaopiniowane podczas wspólnego posiedzenia projekty
uchwał w sprawach:

dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 rok, zaciągnięcia pożyczki z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
przekazania środków finansowych dla Policji, ustalenia najniższego wynagrodzenia
oraz pozytywnego zaopiniowania wartości jednego punktu dla pracowników
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku, ustalenia najniższego
wynagrodzenia oraz pozytywnego zaopiniowania wartości jednego punktu dla
pracowników Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli,
ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz pozytywnego zaopiniowania
wartości jednego punktu dla pracowników administracji i obsługi szkół i
przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lidzbark, określenia zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji społecznych, zmiany Statutu Osiedla Nr 3, wyrażenia
zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych w Starym Dłutowie i Bryńsku,
sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej, położonej w
Lidzbarku przy ulicy Garbuzy i przy ulicy Targowej oraz zmiany uchwały w sprawie
sprzedaży lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ulicy Stare Miasto 12 w
Lidzbarku, stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności oraz przekazania w
użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu. /z portalu wm.pl/Temat: Niewiem co robić?!
Czemu nie wezwałaś policji kiedy:
1.zamknął Cię, gdy wyszłaś zapalić?
2.wyrzucił z domu, popychał, wyzywał?
3.upił się i popychał, wyzywał?
Czemu nie szukasz pomocy?
Nie masz telefonu?
Nie wierzysz, że przyjadą Ci pomóc?
Nie widzisz, że jesteś typową ofiarą przemocy?
Broń się-dla siebie i dzieci.
Zapisz się w gminnym/miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na terapię dla ofiar
przemocy.
To dla Ciebie stworzono ustawę o przemocy.
Ale Ty musisz o tę pomoc zabiegać.
Nie wstydź się.Przećwicz sobie tekst, który chcesz powiedzieć, gdybyś
potrzebowała pomocy.Mów stanowczo, staraj się opanować.
Odważ się!
Zobaczysz, jakie to uczucie ulgi, gdy ktoś go poskromi.
A potem ewentualnie pomyślisz, co dalej.
Odwagi i powodzenia!Temat: orzeczenie o stopniu niepełnosprawnosci
PKS i PKP 78% zniżki dla:
Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne do ukończenia 24
roku życia oraz studenci dotknięci inwalidztwem lub niepełnosprawni do
ukończenia 26 roku życia – wyłącznie przy przejazdach z miejsca zamieszkania
lub z miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki
opiekuńczo–wychowawczej, placówki oświatowo–wychowawczej, specjalnego ośrodka
szkolno–wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka
umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku
nauki, ośrodka rehabilitacyjno–wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka
wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno–pedagogicznej, w
tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny – i z powrotem.

A jak jest w komunikacji gminnej/miejskiej musisz sprawdzić na miejscu, bo to
jest ustalane lokalnie.
Temat: Uświadamiać czy pomagać?
W naszej gminie oficjalnie jest bardzo niski poziom bezrobocia. Jednak tak
faktycznie nie ma go wcale. Trzeba zwrócić uwagę, że bezroboty, to osoba
charakteryzująca się gotowością do podjęcia pracy i aktywnie tej pracy
poszukująca. Prowadzimy stałą współpracę z Biurem Pracy, jednak chętnych do tzw.
prac społecznie użytecznych jest niewielu. To wynika z „zatrudnienie na czarno”.
Najczęściej jest to praca w lesie, a tam o wypadek nietrudno. I wtedy zaczynają
się problemy, bo osoba, która rezygnuje z legalnego zatrudnienia traci wszystkie
świadczenia, także ubezpieczenie - wyjaśnia Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Elżbieta Adrabińska.

Pomocą obiętych jest 9,9 proc. mieszkańców, a z tego 73, 8 proc., to osoby
korzystające ze świadczeń regularnie.

Ja z tego nic nie rozumiem. Jest to gmina w naszym starostwie, wiec nie ma sie
co dziwić. Bezrobocia nie ma a co dziesiąty mieszkaniec, czyli cirke co trzecia
rodzina siedzi na garnuszku ops-u. Pewnie radni uchwalili, ze bezrobocie spada i
spada.Temat: Niedosłuch. Proszę o pomoc
Istnieje możliwość otrzymania wsparcia finansowego. Normalnie zajmują się tym
powiatowe centra pomocy rodzinie lub miejskie ośrodki pomocy społecznej,
najczęściej działające przy urzędach miejskich i gminnych. Otrzymanie takiej
pomocy uzależnione może być od wysokości dochodów na głowę członka rodziny, i
może być przyznane wtedy gdy osoba ubiegająca się o nie ma statut osoby
niepełnosprawnej lub orzeczenie o inwalidztwie. Dofinanasowanie uzyskuje się do
zakupu aparatu słuchowego najczęściej przed faktem jego zakupienia a nie po.
Jednakże ponieważ sprawa dotyczy dziecka sprawa może być załatwiona w trybie
indywidualnym.Temat: PR Jabłonnej :-)
Cos da sie zrobic, tylko mi sie wydaje ze Ty odrowadzajc ten podatek do gminy
zadasz aby gmina zapewnila Ci niemalze prywatna ochrone, a conajmniej jednego
policjanta na Twojej ulicy, latarnie przy kazdej bramie i jeszcze monitoring
jak da rade. A przeciez Gmina ma do spelnienia kilka innych waznych celow za
miedzy innymi Twoje pieniadze (szkoly; przedszkola; jakies osrodki pomocy
spolecznej; utrzymanie drog gminnych, ich odsniezanie, remontowanie i
utwardzanie nowych , waznych ciagow komunikacyjnych..., utrzymanie strazy
pozarnej, policji w tym skladzie co juz jest i pewnie jeszcze ze sto innych,
sporych wydatkow).
I nadal nie widze zwiazku z poprawa bezpieczenstwa na twojej ulicy poprzez
zamontowania kamery na glownym skrzyzowaniu w jablonnie. Widze zwiazek w
zwiekszonej liczbie patroli, ale stawiam ze bezpieczenstwo na Twojej ulicy
zwiekszy sie przez to o te jedyne 0,06% (od kazdego patrolu,a to tyle co nic).
No a latarnia, skoro dwie nie pomagaja, to nie wroze zeby kolejne dwie cos
pomogly. Poprostu niewatpliwie potrzebujecie zeby ktos tam siedzial i pilnowal
Was na stale.
PozdrawiamTemat: Jednostki samorządowe
Jednostki samorządowe

Zarobki pracownikow jednostek samorzadowych –
(orientacyjnie z oświadczeń majątkowych)

• Gimnazjum imienia Jana Pawła II - Antoni Olszewski
24,827 zł - 2004 r. 2,068 zł/m

• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – p.o. Jolanta Karońska
37,304 zł – 2004 r. 3,108 zł/m
22,921 zł – 2003 r. 1,910 zł/m

• Piechowicki Ośrodek Kultury – Anna Kalisz
41,685 zł - 2004 r. 3,473 zł/m

• Przedszkole Miejskie nr 1 - Joanna Pulter
Pracuje społecznie

• Przedszkole Miejskie nr 2 - Bożena Woś
44,007 zł - 2004 r. 3,667 zł /m

• Szkoła Podstawowa nr 1 – Marzena Sąsiada
45,250 zł – 2004 r. 3,770 zł/m
40,750 zł – 2003 r. 3,395 zł/m

• Zakład Usług Komunalnych – p.o. Piotr Ryczkowski
70,251 zł – 2004 r. 5,854 zł/m
46,259 zł – 2003 r. 3,854 zł/m

• Zarząd Nieruchomości �Wspólny Dom� Sp. z o.o. - Wiesław Kondraciuk
47,856 zł – 2004 r. 3,988 zł/m ; było 38, 944 zł rocznie lecz zostało to skreślone
37,304 zł – 2003 r. 3,108 zł/m

• Świetlica Środowiskowa – Nie ma?

I Skarbnik Miasta – Bożena Ożóg
24,903 zł – 2004 r. 2,075 zł/m
54,747 zł – 2003 r. 4,562 zł/m
P.U.P. 3,666 zł – 2003 r.

311,256 zł rocznie bez pana Olszewskiego za rok 2004. To są koszty jakie
ponosi gmina zatrudniając te 8 osób.
Temat: Potrzebne dla rodziny której spalił sie dom
aneta-2007
wybacz, ale nie widzę poważnych powodów, dla których trzeba się
zaraz oburzać.
Moje pytanie wynikło tylko i wyłącznie z tego, żeby jakoś
uwiarygodnić, że faktycznie miało miejsce to nieszczęśliwe
wydarzenie
Bystra2000 jedynie spytała, jak pomogła rodzinie gmina, bo to w
pierwszej kolejności w gestii władz miasta czy wsi oraz ośrodka
pomocy społecznej leży podstawowa pomoc w takich sytuacjach.
Kto będzie mógł pomóc w jakiś sposób, pomoże, ale zauważ też, że
forum nie jest w stanie zgromadzić wszystkich potrzebnych rodzinie
rzeczy jak meble, agd, wyposażenie kuchni czy ubrania dla dzieci.

Moderator
Temat: Zaliczka alimentacyjna. Sprawdź, ile ci wypłacą
Zaliczka alimentacyjna a egzekucja alimentów
Od rodziców mających płacić alimenty państwo ze swoim aparatem przymusu nie może
wyegzekwować więcej niż 10 proc. należnych dzieciom pieniędzy. To patologia. W
Wielkiej Brytanii wskaźnik ten wynosi około 80 proc.

Aby to zmienić, potrzebna jest zmiana mentalności ludzi. Obecnie w Polsce
istnieje przyzwolenie społeczne na niepłacenie alimentów. Osoba mająca je płacić
traktowana jest jak człowiek skrzywdzony, jak ofiara. Natomiast rodzica samotnie
wychowującego dziecko uważa się za uzurpatora.

Trzeba też wyprowadzić zadania związane z egzekucją alimentów z ośrodków pomocy
społecznej. Pracownik socjalny ops, mający ogromną liczbę zadań, nie ma po
prostu czasu, aby zajmować się egzekucją. To dla niego dodatkowe zajęcie za
dotychczasowe wynagrodzenie.

W gminach powinny powstać specjalne komórki, ze specjalnie zatrudnionymi ludźmi
do egzekucji. Byłoby to z korzyścią dla nich i budżetu. Wyegzekwowane pieniądze
w połowie pozostają w gminie, a w połowie wracają do budżetu.Temat: nauki o rodzinie.....
ja rok studiowałam na KULu nauki o rodzinie i muszę powiedzieć, że bez żadnych
problemów (tzn. żadnej nauki :P) miałam średnią 4,2 :] tak poza tym to jest
taki misz-masz a dla bardziej inteligentnych i oczytanych powiem, że to
kierunek interdyscyplinarny.... a co po tym można robić? no dużo jak już
wspominaliście można być nauczycielem wychowania do życia w rodzinie, ale od 3
roku jest mnóstwo praktyk w domach pomocy/opieki społecznej, w domach dziecka,
w MOPSach, w Miejskich/Gminnych Ośrodkach Pomocy Rodzinie itp. ogólnie rzecz
biorąc można po tym zostać pracownikiem socjalnym jak ktoś lubi... no ja jednak
odkryłam, ze mam w sobie za mało altruizmu :]Temat: Tragedia!!!
Mamy ok 1500 mieszkańców. Mały opis : miejscowosc gminna, z własnym kościołem,
szkołą podstawową, gimnazjum, szkołą średnia, a nawet przedszkolem; osrodkiem
zdrowia, biblioteką, bankiem, pocztą, posterunkiem policji, remizą
strażacką,ośrodkiem pomocy społecznej, nauką jazdy,restauracją, pubem, centrum
kultury,sklepami praktycznie chyba z każdej branży... Co tam jeszcze wymienic?
W zasadzie takie małe miasteczko
Do najbliższych miast mam 25km do dwóch, 45 do większego-byłego wojewódzkiego i
80 do Warszawy...
Temat: błagam, co z becikowym
Tzw. becikowe to jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka i nie jest
uzależniona od dochodów!!!
Musisz wypełnić wniosek który otrzymasz w ośrodku pomocy społecznej właściwym
ze względu na miejsce zamieszkania.
Musisz mieć ze sobą akt urodzenia dziecka i swój dowód osobisty (i ewentualnie
dowód ojca - niektóre ośrodki wymagają dowodów obojga rodziców).
Jeśli któryś z rodziców zamieszkuje w innej gminie musisz mieć także
zaświadczenie że nie będzie tam pobierane to świadczenie.Temat: spotkanie w sprawie bezpieczeństwa
z ustawy o samorządach lokalnych

Art. 7. 1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań
własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:
...
6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
...
8) edukacji publicznej,
...
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i
urządzeń sportowych,
...
14) (2) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony
przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania
gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
...
19) współpracy z organizacjami pozarządowymi,
20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych
państw.

Takie obowiązki ma gmina a czy coś się dzieje w takim razie w
temacie?

Zdrówka
Temat: Jak długo jeszcze Panie Tomaszewski?
Lubin - Oszczędności na prywatyzacji usług.
1,5 mln zł rocznie zaoszczędzi samorząd Lubina na oddaniu od 1 stycznia tego
roku, pod zarząd prywatnej spółki mieszkań komunalnych. Wygospodarowane w ten
sposób 1,5 mln zwiększy środki na remonty zasobów komunalnych. Przetarg na
zarządzanie ok. 2 tysiącami lokali o łącznej powierzchni 100 tys. metrów
kwadratowych, których właścicielem jest gmina Lubin, wygrała w połowie grudnia
2004 opolska firma Feroma sp. z o.o., która od kilku lat specjalizuje się m.in.
w zarządzaniu mieniem komunalnym.
"Naszym celem było odbiurokratyzowanie tej sfery działalności i usprawnienie
zarządzania, bo gospodarujący tym mieniem do tej pory Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej (ZGM) nie był w stanie sprostać tym wymogom" powiedział prezydent
Lubina.
Dzięki oddaniu zarządu nad zasobami komunalnymi na trzy lata w ręce Feromy
pracownicy magistratu zajmą się niemal wyłącznie obsługą dodatków
mieszkaniowych. W pozostałej części administrowania tym mieniem, w tym
dokonywania remontów w zakresie określonym przez gminę, zajmie się Feroma.
Feroma przejęła większość dotychczasowych pracowników ZGM-u. Kilku z nich
znajdzie także pracę w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.
Serwis Samorządowy PAP

Bez komentarzaTemat: Zatrzymano kilku aferzystów z Warszawy

"Gazeta Wyborcza" pisze o tym, jak w Warszawie działacze partyjni PiS załatwiali
dla siebie i rodziny mieszkania komunalne. Dziennik przypomina, że w stolicy na
takie mieszkania czekają latami tysiące ludzi.
Robert Sosnowski, burmistrz Pragi Północ i działacz władz krajowych PiS oraz
jego żona Edyta, radna i szefowa PiS na Targówku załatwili sobie mieszkanie z
zasobów gminnych jeszcze przed ślubem. Z gazety dowiadujemy się, że później
mieszkanie zamienili na spółdzielcze na Bródnie ale właściwie nie wiadomo, gdzie
mieszkają, bo jeśli wyszłoby na jaw, że Edyta Sosnowska mieszka poza Targówkiem,
musiałaby oddać mandat radnej.
Gazeta pisze, że mieszkania komunalne na Pradze Północ załatwiła sobie również
radna z PiS Barbara Leoniak. Wraz z mężem i dwójką dzieci mieszkała przy ul.
Stalowej w 65-metrowym mieszkaniu. Gdy doszło do rozwodu, państwo Leoniakowie
dostali aż dwa pełnowartościowe mieszkania. Na Targową wprowadził się pan Janusz
Leoniak. Żona dostała dwa pokoje w okolicach placu Hallera, czyli tam, gdzie
ceny mieszkań są na Pradze Północ najwyższe.
W "Gazecie Wyborczej" czytamy, że większość radnych PiS - 7 na 12 znalazła
zatrudnienie w podlegających ratuszowi instytucjach lub ma mieszkania komunalne
w tej dzielnicy. Jedna z radnych PiS ze sprzątaczki awansowała na szefową Klubu
Złotego Wieku w Ośrodku Pomocy Społecznej. Dziennik zwraca uwagę, że większość
radnych posady znalazła jeszcze za rządów AWS, ale gdy przeszli do PiS
awansowali.(IAR)
Temat: Radosna Wigilia 2009 !
W tym roku również zamieszczam apel / zaproszenie do wspólnej zabawy dedykowanej
przez moją koleżankę, a celem jest zebranie rzeczy na prezenty dla biednych
dzieci. Przypominam, że akcję popiera wiele ważnych osobistości w gminie
Piaseczno z Panem Burmistrzem na czele. Wyborem dzieci z najbiedniejszych rodzin
zajmuje się piaseczyński Ośrodek Pomocy Społecznej. Z powodów organizacyjnych
nie można zebrać więcej niż 220 dzieci.

Postaram się jak najszybciej wrzucić parę zdjęć z zeszłego roku.

Dziękuję z góry za radość tych wszystkich dzieciaków i liczę na takie same lub
większe Wasze podarunki i dobre serce w tym roku !Temat: Obrońca nieszczęśliwych kobiet i własnego męża
Cze Palker, dzięki że się odezwałeś. Na Żąbkowskiej 2 nie było przekrętu,
lokatorzy są ci co byli po prostu wyremontowano budynek. Nie najlepiej jak
głosi wieść gminna ale bez wykwaterowań czy czegoś takiego.Kto mieszkał mieszka.
Natomiast urzędnicy naSZEJ KOCHANEJ GMINY DZWONIĄ DO MNIE I MÓWIĄ CZEGO NIE
NAPISAŁEŚ ŻE PADZIKOWA KAZAŁA ZATRUDNIĆ SYNA W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ.Nie
napisałem bo nie wiedziałem ,wiem to piszę ii ciekawe ,że teraz nie reagją na
moje posty.
Pan PAdzik był na komisji mieszkaniowej ale z dsochodem 1900 pln ma małe szanse
na mieszkanie , chyba żę koalicyjnie to na Kozłowskim wymuszą. Obserwuję z
ciekawością.
Pozdrawiam SławekTemat: pracodawca a urlop macierzynski
Jeżeli dobrze sie orientuję ( od 01.05.2004 zmianiły się przepisy) to wszystko
zależy od tego ilu pracowników na dzień 31.03.2004 zatrudniał twój pracodawca.
Jeżeli po niżej 5 osób, to zasiłek macierzyński i porodowe płaci miasto, gmina,
a głównie Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej. Natomiast jeżeli pracodawca
zatrudnia po wyżej 5 osób, to zasiłek i porodowe wypłaca sam. Możesz jeszcze
dokładnie dowiedzieć się w ZUS-ie.
O zasiłek porodowy musisz złożyź specjalny wniosek. O urlopie macierzyńskim
pracodawca ma obowiązek powiadomić zus w ciągu 7 dni.
Temat: E411
Jest to formularz z serii E400, ktore to dotyczą zasiłków rodzinnych i są
stosowane przez właściwe instytucje rozpatrujące uprawnienia do świadczeń
rodzinnych.
W przypadku formularza E411, czyli prośby o informacje dotyczące uprawnienia do
świadczeń rodzinnych, zaświadczenie to wystawia instytucja ds. zasiłków
rodzinnych właściwa dla miejsca zamieszkania członków rodziny, tj. gmina lub
upoważniony do prowadzenia spraw w zakresie świadczeń rodzinnych Osrodek Pomocy
Spolecznej (chyba ze jestes pracownikiem firmy zatrudniajacej powyzej 20 osob,
wowczas zasilek powinien byc wyplacany przez pracodawce)
Temat: Becikowe 1000 zlotych
jeśli rodzice są zameldowani w różnych gminach, mogą złożyć wnioski o becikowe
dwa razy. Najpierw do ośrodka pomocy społecznej w swojej gminie idzie ojciec.
Przedstawia skrócony akt urodzenia dziecka, kopię dowodu osobistego i podpisuje
oświadczenie, że nie stara się o becikowe w innym miejscu. Następnie podobną
operację, ale już w swoim miejscu zameldowania, wykonuje matka. Tym sposobem,
zamiast tysiąca złotych, rodzina dostaje dwa.

a ustawa od poczatku byla kretynska.
Temat: Bezdomni pod chmurkę!
Ja w swoim bloku zetknąłem się z problemem bezdomności. Po
nastaniu kilku zimnych dni w naszej klatce schodowej pod
schodami spał bezdomny.obok niego podczas snu przewracały się
butelki po tanim winie i puszki po piwie.Swoje potrzeby
fizjologiczne załatwiał tam gdzie spał.W klatce smród był
niesamowity.Zgłosiłem problem na policję.Przyjechali dwa razy
zabrali tego niezbyt pachnącego pana.Po raz trzeci nie
przyjechali, tylko powiedzieli, że to problem
samorządu.Przedzwoniłem do Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.Po wysłuchaniu opowieści z hukiem
odłożyli słuchawkę.Pytam, po co oni są.Czy tylko pobierać diety
za posiedzenia?Zgłosiłem dalej sprawę w Miejskim Osrodku Pomocy
Społecznej.Pani kierownik bezradnie rozkładała ręce.Dopiero
burmistrz miasta na moją interwencję sprawę załatwił w ciągu
jednego dnia.Natychmiast przyjechała policja i odstawiła
bezdomnego do więzienia, bo okazało się ,że ma odwieszony
wyrok.Burmistz poinformował także,że GKRPA skieruje wniosek do
sądu o przymusowe leczenie.Jest to tylko częściowo załatwienie
problemu,bo ten bezdomny kiedyś wyjdzie z więzienia.Opisałem ten
fakt bezdomności, jakie to są problemy i że osoby w mieście
odpowiedzialne z mocy prawa ,nie radzą sobie z tym problemem.Temat: Potrzebne dla rodziny której spalił sie dom
Po rozmowie z OPS
Aneta, do kogo jest ten nr telefonu który podałaś? Dzwoniłam dziś
parę razy, ale nikt nie odpowiadał.

Przed chwilą też dzwoniłam do ośrodka pomocy społecznej w Polanowie
(siedziba gminy), rozmawiałam z panią, która jest opiekunem
socjalnym rodziny.
Na chwilę obecną gmina nie może rodzinie zapewnić lokalu
zastępczego, gdyż nie dysponuje niczym wolnym Rodzina wynajęła
tymczasową stancję u jakiejś starszej pani we wsi Gołogóra, a potem
zamierza odbudować spalony dom.
Została przeprowadzona zbiórka odzieży, OPS przyznał zasiłek celowy
na zakup pościeli, kołder i obuwia. Ale na razie nie mają nawet
gdzie trzymać tych rzeczy.

Dla chętnych osób mogę podać na priv nazwisko i telefon do
pracownika socjalnego.
Temat: Ośrodek Interwencji Kryzysowej już działa
Ośrodek Interwencji Kryzysowej już działa
W Namysłowie ruszył Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Mogą tu zgłaszać się osoby min. z problemem alkoholowym.
Ośrodek już działa przy ul. Pułaskiego. Urządzono go na parterze dawnego internatu Zespołu Szkół Rolniczych.

- Jesteśmy po to, by pomagać osobom mającym problem alkoholowy lub borykającym się z jakąkolwiek formą przemocy w rodzinie - mówi Katarzyna Kardasz-Nowak, pracownik OIK. - Na miejscu dyżuruje m.in. psycholog i prawnik. Poza tym na bieżąco będziemy zajmować się nagłymi przypadkami. Chodzi o zapewnienie dachu nad głową dla osób, które są ofiarami pożarów czy innych zdarzeń losowych.

Specjalnie dla potrzebujących przygotowano trzy pokoje noclegowe. Może w nich mieszkać siedem osób. Pomieszczenia mają toaletę oraz aneks kuchenny. Jest też wspólna świetlica.

- W pokojach można mieszkać maksymalnie trzy miesiące. Do tego czasu będziemy starali się znaleźć jakieś lokum dla potrzebujących - dodaje Ryszard Kalis, kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie, któremu administracyjnie podlega OIK.
Do nowo powstałego ośrodka będą również kierowani potrzebujący pomocy ze wszystkich gmin powiatu namysłowskiego. Zajmą się tym pracownicy socjalni poszczególnych Ośrodków Pomocy Społecznej.

- Do tej pory w powiecie nie było takiego miejsca, gdzie można by było uzyskać fachową pomoc. A zainteresowanych nie brakuje - podkreśla Monika Gasek, pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie.
OIK kosztował 130 tys. zł. Część pieniędzy dał urząd wojewódzki.

www.nto.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20071107/POWIAT06/71107020Temat: GDZIE PODANIE O URLOP WYCHOWAWCZY?!!! PILNE -
MOPS to Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, a GOPS to Gminny ..., a podanie o urlop zawsze składasz u pracodawcy. PZDR.Temat: Warnijskie noziny
Kiermasy na Gody
miasta.gazeta.pl/olsztyn/1,35189,3781654.html
** W Gietrzwałdzie. Będzie sprzedaż upominków świątecznych, wystawa jarmark
różnorodności, omówienie zwyczajów adwentowych, degustacja potraw świątecznych
ze świata, przedstawienie przygotowane przez podopiecznych Domu Pomocy
Społecznej w Grazymach. Zaplanowano też spotkanie z kulturą turecką. Gminny
Ośrodek Kultury w Gietrzwałdzie, piątek-sobota, 15-16 grudnia, godz. 14-18.

Gietpe, buliście tamoj?
Temat: Przywitajmy Konrada:)
A powiedz o czym pisać.
Forum jest jak najbardziej lokalne wiec o sprawach lokalnych się pisze.
A ze wszyscy się znają to jest jak jest.
Ale spróbujmy -
O wydarzeniach kulturalnych w gminie - nie ma za bardzo o czym.
Dziękować bogu że są panie w bibliotece gminnej które dużo serca wkładają w swoja prace i organizują różności dla dzieciaków.
Szacunek i podziękowania. O Goku lepiej nie wspominać bo nie ma o czym.
O sporcie w gminie - Tęcza jaka jest każdy widzi. Zawodników brakuje , seniorzy praktycznie w rozsypce.
O handlu - trzy sklepy , 2 hurtownie , cenny jak w stolicy.
O służbie zdrowia - jedna tylko ośrodek mamy w naszym terenie a sprawy zdrowia są bardzo prywatne ( no chyba że ktoś pragnie podzielić się informacja ze przepisana maść na żylaki mu nie służy.
O władzy lokalnej - ostatnie parę dni to wysyp postów.Tylko po co.
To tylko i wyłącznie bicie piany. Załatwianie prywatnych porachunków i odreagowywanie frustracji. Forum które czasami mogłoby być inspiracja dla włodarzy gminny oficjalnie dla nich nie istnieje.
A szkoda bo jest to forma kontaktu społecznego ( istnieją przecież społeczności internetowe)
Apteka? Szkolnictwo? Gazetka gminna? Można napisać tylko czy jest sens.
Reasumując nikt nie ma nic ciekawego do powiedzenia.

Można wykorzystać forum jako narzędzie niesienia pomocy międzyludzkiej - chce dać albo potrzebuje wiec piszę.W lokalnym wymiarze. Poniżej jest post o pomocy społecznej.Wynika z niego że coraz więcej ludi potrzebuje pomocy. A swoja drogą nie każdy wie jak i gdzie ma się za ta robotę zabrać.

I to na tyle w temacie tego naszego coraz mniej kreatywnego forum.
Temat: becikowe, a meldunek
meldunek w Ząbkach nie ma tu nic do rzeczy. podobnie zresztą jak w pozostałych
kwestiach finansowych.ktoś wprowadził niezłą akcję propagandową meldujcie
się...i do tej pory jest tego pokłosie...ale najlepszy jest tekst
poprzednika/poprzedniczki o tym żebyście mieli dowód że poczęcie nastąpiło w
Ząbkach (ha ha ha).W gminach becikowym zajmują się ośrodki/wydziały pomocy
społecznej. W Ząbkach można oprócz tzw. państwowego becikowego, które możesz
pobrać w jednej gminie właściwej do miejsca zamieszkania/zameldowania (wymagane
jest wcześniej wspomniane oświadczenie że nigdzie się nie pobrało becikowego
poza tym gdzie właśnie składasz), wymagane jest też oświadczenie wzajemne - tzn.
drugi małżonek/opiekun oświadcza, że na to samo dziecko nie pobierze
becikowego.dowód osobisty itp. W przypadku jednak drugiego becikowego- niezbędny
jest dokument NIP-3 lub NIP-1 z Urzędu Skarbowego w Wołominie- tzn. dowód że
rozliczacie się zgodnie z prawem(tj. zgodnie z adresem zamieszkania nie
ZAMELDOWANIA w US Wołomin). Jeśli zaś mieszkacie w Ząbkach to macie obowiązek
składać zeznania podatkowe w miejscu zamieszkania czyli w Ząbkach.Zameldowanie w
Warszawie nie ma tu żadnego znaczenia. Można być nawet w Gdańsku zameldowanym. W
przypadku osób pracujących może być też wymóg przesłania także dowodu
rozliczania się z wołomińską skarbówką. W związku z tym jeśli spełnicie powyższy
warunek to nie powinno być problemu z becikowym w Ząbkach.Nalepiej jednak
zadzwonić do Urzędu Miasta w Ząbkach i tam miłe panie z przyjemnością wytłumaczą
co jest wymagane to takiego świadczenia.Temat: Fobiokolektyw
czolem,

tylko luzno sobie mysle, ale z ta bezdomnoscia, to chyba niekoniecznie, zreszta
nawet jesli, to raczej spokojnie mozna to obejsc. przeciez nie zatrudniaja
detektywow, i nie przeswietlaja kandydatow na szczytna pozycje "bezdomnego". cos
mi sie rzucilo o oczy, ze maja tam psychologow, itp. wiec wiedza, czym jest
fobia spoleczna. fobik spoleczny, ktorego choroba wygnala poza margines,
wyrzutek spoleczenstwa. pasuje do profilu idealnie. co mnie ciutke
zaintrygowalo, to kwestia tego, na jakiej zasadzie udzielaja pomocy. czy wpierw
wsadzaja cie do jakiegos projektu, gdzie zaczynasz od wewnatrz zapoznawac sie z
czyms, co juz jest prowadzone przez doswiadczonych ludzi, czy po prostu pomagaja
wskrzesic dajmy na to twoj pomysl stworzenia malego osrodka - farmy dla osob z
jakims tam problemem, bo uznali go za interesujacy. nastepnie wiadomo, gminy
maja jakies tam swoje nieuzytki, niewykorzystane majatki, lub dzierzawia
wszelkiego rodzaje dobra, i tak jak w przypadku tej przystani z lodkami
przyjmuja propozycje barki podpisujac umowe na 3 letnia darmowa dzierzawe lub w
ramach darowizny. nie wydaje mi sie, zeby po prostu 5 wyrzutkow zebralo sie, i
od razu gmina im pojdzie na reke, bo oni maja pomysl. trzeba miec plecy, nie
mowiac rowniez o wszelkiego radzaju dotacjach, i funduszach, o ktorych
przecietny bezdomny, czy odludek nie ma raczej bladego pojecia. tak czy siak, to
troche jak z wlasnym biznesem - kazdy lubi pogadac, pomyslec, kazdy sie zgadza,
ze byloby super, a zdecydowana wiekszosc nawet nie ma pojecia, od czego by tu
zaczac, i konczy sie na tym pierwszym. mimo wszystko pomysl ciekawy.Temat: nowy zalew w Radomiu ??
nowy zalew w Radomiu ??
podaję za www.kurier.ats.pl

=====
Nowy zalew w Radomiu – Być może będzie, ale dopiero za trzy lata. Na razie
jest już miejsce – przy ul. Olsztyńskiej.
Zalew ma powstać między ul. Olsztyńską a położonymi w pobliżu torami
kolejowymi. Teraz są tam nieużytki a w przyszłości byłby zalew o długości 500
i szerokości 50 metrów. Wokół planowane są obiekty rekreacyjne , min. boiska
do gry w piłkę ręczną, kręgielnia, kort tenisowy, skatepark a także
restauracja i bary szybkiej obsługi.
Obecnie w mieście jest tylko ośrodek rekreacyjny na Borkach, ale o wysokim
standardzie jego zagospodarowania raczej nie można powiedzieć. Poza tym latem
jest tam bardzo tłocznie.
Inwestycja według szacunków wyniosłaby około 20 mln zł. Spółdzielnia Nasz Dom
i społeczny komitet budowy – inwestorzy, zamierzają się ubiegać o pomoc z Unii
Europejskiej liczą też na pomocny gest ze strony miasta. Na razie w Gminnym
Funduszu Ochrony Środowiska zarezerwowano 10 tys. zł na opracowanie
dokumentacji. Budowa kompleksu powinna się zacząć za dwa lata. Na pierwszy
ogień ma iść oczywiście zalew.
AW [2004-11-26]
======
Temat: z namiotu do mieszkania
Łódź dobry wuj, da mieszkanie !
Express Ilustrowany (jak zwykle) napisał:

www.lodz.naszemiasto.pl/wydarzenia/296951.html
Zamieszkali na ławce

Środa, 3 września 2003r.

Ławka u zbiegu ul. Pabianickiej i al. Włókniarzy zastępuje dom parze z
Wielunia: Adamowi Gruntjanowi i jego żonie Mariannie.

Małżeństwo wędrowało do Łodzi pieszo przez 3 dni ciągnąc za sobą dwa wózki z
całym dobytkiem. W nocy na swojej ławce zostali trzykrotnie zaatakowani i
pobici przez miejscowych skinów. Żyją z tego, co podarują im dobrzy ludzie.

– Zaglądam do nich codziennie, kupiłem im chleb i kawałek kiełbasy – mówi
Marcin Olesiak, taksówkarz. – Żal mi ich. Jak można dopuścić, by ludzie żyli w
takich warunkach?

Na pobliskiej stacji benzynowej para bezdomnych dostawała gorącą wodę na
herbatę, dopóki bandyci nie potłukli im szklanek.

– Okoliczni mieszkańcy przynosili nam zupę, ale teraz nie mamy w czym jeść, bo
napastnicy zniszczyli nam naczynia – skarżą się. – Nikt nie interesuje się
naszym losem.

Z relacji Adama Gruntjana wynika, że jego żona mieszkała niegdyś w Kostrzynie
na zachodzie Polski. Jej pierwszy mąż wyrzucił ją z mieszkania, gdzie była
zameldowana i zamieszkał z inną kobietą. Pani Marianna przeprowadziła się więc
do matki żyjącej pod Wieluniem. Wyszła powtórnie za mąż. Po śmierci matki oboje
małżonków wyrzucono z domu, gdyż nie byli w nim zameldowani.

– Wieluń należy do województwa łódzkiego, więc przyszliśmy do Łodzi, by
przyznano nam jakiś lokal – mówi pan Adam. – Będziemy tak długo koczować, aż
ktoś nam pomoże.

Irena Oleczyk z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi bezradnie rozkłada
ręce:

– Możemy tylko skierować ich do schroniska dla bezdomnych – mówi. – Nie ma
jednak w Łodzi schronisk koedukacyjnych, dlatego trzeba będzie tę parę
rozdzielić. Na mieszkanie w Łodzi nie mają szans. Lokale socjalne przyznawane
są mieszkańcom naszej gminy, ale nawet łodzianie czekają na nie po kilka lat.
Tym ludziom powinien pomóc ośrodek pomocy społecznej w Wieluniu. Będziemy się z
nim w tej sprawie kontaktować.

Katarzyna Tasarz z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu
przegląda listę podopiecznych.

– Ci państwo nigdy nie korzystali z naszej pomocy – mówi. – Poza tym jako osoby
niezameldowane w Wieluniu nie mogą u nas dostać mieszkania. Skoro ta pani jest
zameldowana w Kostrzynie, to tam powinna ubiegać się o lokal.

Małżonkowie zdecydowanie odmawiają pójścia do schroniska: – Będziemy tu
koczować dopóki nie dostaniemy mieszkania – zapowiadają.
Temat: Bankructwo Polski!
Mamy wzrost PKB , a brak na dożywianie?
Jaki wzrost jak nie ma pieniędzy na dożywianie? Polska bankrutuje i to, ze
względu na dostosowanie się do UE!!!
Czytamy dziś; w Naszym Dzienniku;
"Nie ma pieniędzy na dożywianie dzieci
W połowie maja br. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy zakończył akcję
dożywiania dzieci. Powód? Brak pieniędzy w kasie gminy. W ten sposób około 1,3
tys. uczniów zostało pozbawionych jedynego posiłku.

Do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów w gminie Dębica uczęszcza prawie
4,4 tys. dzieci, z czego około 1,3 tys. korzysta z dożywiania. Już blisko
miesiąc temu zostały one pozbawione posiłków w szkołach. Sytuacja ta martwi
rodziców. - Moje dziecko zjadało obiad w szkole. Ja z mężem nie pracuję, więc
nie mamy pieniędzy. My zjemy i chleb z masłem, ale dziecko przecież rośnie, nie
może nie zjeść obiadu. Jestem teraz bezradna. Do kogo mam iść po pomoc, jak
nigdzie nie ma pieniędzy - mówi zrozpaczona pani Maria z Zawady.
Jak dowiedzieliśmy się w GOPS w Dębicy, z kasy gminy do 8 maja na dożywianie
dzieci przekazano 73 tys. zł. - Więcej pieniędzy nie ma już na ten cel, a z
urzędu wojewódzkiego dotychczas nie uzyskaliśmy żadnego dofinansowania -
powiedziała nam Alfreda Korycka, kierownik GOPS w Dębicy. - Zwróciliśmy się do
wojewody podkarpackiego o pomoc finansową w wysokości 150 tys. zł. Ostatnio
jednak dowiedziałam się, że mamy otrzymać na przyszły semestr
65,5 tys. zł. Kiedy jednak te pieniądze będą, nie wiadomo - dodaje.
Jeśli w ogóle będą, zostaną wykorzystane w przyszłym semestrze. Wystarczą na
dożywianie tylko wtedy, jeśli zostanie utrzymana dotychczasowa stawka, czyli 70
gr na suchy posiłek i 90 gr na ciepły obiad.
Jak dowiedzieliśmy się w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, dopiero pod koniec
maja Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej rozdzieliło 60 mln na
poszczególne województwa, przyznając Podkarpaciu
4 mln zł na ten cel. - Do tej pory, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, gminy
dożywiały dzieci z własnych środków. Teraz, kiedy z gmin spłyną do nas
informacje o dotychczas realizowanym zadaniu, będziemy mogli rozdzielić i
przekazać pieniądze. Mamy nadzieję, że stanie się to jeszcze w czerwcu i że
pieniędzy wystarczy dla wszystkich, którzy mają dochody do 100 procent
kryterium dochodowego, czyli nie więcej niż 316 zł na osobę - wyjaśnia Mirosław
Przewoźnik, zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PUW w Rzeszowie.
Takie tłumaczenie jednak nie nakarmi tysięcy głodnych dzieci, które nie dość,
że często otrzymywały zamiast ciepłej zupy kanapkę, to teraz zostały pozbawione
nawet tego".
Temat: Przydatne: adresy/telefony/e-mail
Przydatne: adresy/telefony/e-mail
Urząd Gminy Osielsko
86-031 Osielsko ul. Szosa Gdańska 55A
tel. 0523813120, 0523813122, 0523813184, 0523813090
fax 052381396
e-mail: gmina@osielsko.pl
www.bip.osielsko.pl & www.osielsko.pl

Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie
ul. Jastrzębia 62; 86-031 Osielsko
tel. 0523813781
tel./fax 0523813672
e-mail: gzkz@wp.pl

Gminna Przychodnia Zdrowia
86-031 Osielsko ul. Centralna 6
tel./fax 0523813573

Ośrodek Zdrowia w Maksymilianowie
86-021 Maksymilianowo ul. Szkolna 1
tel. 0523818792

Zespół ds. Oświaty
86-031 Osielsko ul. Szosa Gdańska 55C
tel. 0523813452

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
86-031 Osielsko ul. Centralna 6
tel./ fax 0523813878
e-mail: gops@idea.net.pl

Gminny Ośrodek Kultury
86-031 Osielsko ul. Szosa Gdańska 57
tel. 0523813567
fax 0523240399, 0523203241
e-mail: kultura_osielsko@wp.pl
www.gok.osielsko.com.pl

Gminna Biblioteka Publiczna
86-031 Osielsko ul. Centralna 6
tel. 0523813422
e-mail: gbposielsko@neostrada.pl

Posterunek Policji w Osielsku
86-031 Osielsko ul. Szosa Gdańska 55A
tel. 0523813170
tel./fax 0523281480

Gimnazjum Nr 1 w Żołędowie
ul. Bydgoska 24; 86-031 Osielsko
tel./fax 0523818728
e-mail: gimzol@o2.pl
www.zoledowo.prv.pl

Szkoła Podstawowa w Maksymilianowie
ul. Szkolna 7; 86-031 Osielsko
tel./ fax 0523818713
e-mail: spmax@gazeta.pl
www.spmax.webpark.pl

Szkoła Podstawowa w Niemczu
ul. Bydgoska 35; 86-031 Osielsko
e-mail: sp_niemcz@interia.pl

Zespół Szkół w Osielsku
86-031 Osielsko ul. Centralna 7
tel. fax 0523813119
e-mail: zsosielsko@o2.pl
www.zsosielsko.friko.pl

Strona 1 z 4 • Znaleźliśmy 147 rezultatów • 1, 2, 3, 4