Wyświetlono wiadomości wyszukane dla hasła: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Temat: Żywność dla ubogich

Pierwsza w tym roku dostawa żywności dla najbiedniejszej ludności Unii Europejskiej dotrze do Wielunia już w najbliższy poniedziałek. Żywność będzie wydawana przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w godzinach od 8 - 15 w magazynie przy ulicy Popiełuszki 64.

Będzie można otrzymać kaszę , mleko i ser topiony. "Do rozdania będzie ogółem 4 tony 350 kg żywności" - mówi Izabela Klimczak - sekretarz PKPS.
Na pomoc żywnościową mogą liczyć rodziny, które objęte są opieką Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu. "To właśnie Ośrodek - jak zaznacza pani Klimczak - przygotowuje odpowiednie listy osób uprawnionych do jej otrzymania".

Warto dodać, że w całym 2007 roku do Wielunia dotrze 30 ton żywności przeznaczonej dla najuboższej ludności Unii Europejskiej. Będzie to mleko, kasza, mąka, makaron, ser topiony, ser żółty, płatki kukurydziane i cukier.

Źródło: http://www.radiozw.com.pl


Temat: Bezrobocie
Rząd zweryfikuje bezrobotnych

The Wall Street Journal Polska
14.01.2008 06:32

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej chce skończyć z procederem wypłacania ubezpieczenia zdrowotnego osobom bezprawnie podającym się za bezrobotne. Uporządkowanie rynku może przynieść budżetowi co najmniej 100 mln zł oszczędności.

W Polsce na 1,7 mln bezrobotnych blisko półtora miliona nie ma prawa do zasiłku. Przysługuje im jednak ubezpieczenie zdrowotne. Nic dziwnego, że minister pracy planuje weryfikację rejestru bezrobotnych. Chce przeprowadzić zmiany w służbach działających na tym rynku - czytamy w "The Wall Street Journal Polska".

- Jednym z rozważanych pomysłów jest odebranie urzędom pracy prawa do odprowadzania za bezrobotnych składki zdrowotnej i przeniesienie ich na inną instytucję. Być może powinny się tym zajmować gminy, być może ośrodki pomocy społecznej, które mają bliższy kontakt z bezrobotnymi lub osobami podającymi się za bezrobotne - mówi w dzienniku Jolanta Fedak, minister pracy i polityki społecznej.

Zmiany miałyby zacząć obowiązywać od przyszłego roku.

http://praca.wnp.pl/rzad-zweryfikuje-be ... 1_0_0.html

Temat: inwalidztwo???
Moim zdaniem, jeśli jesteś osobą niepełnoletnią a juz masz rozpoznanie stożka rogówki, trzeba pilnować tylko jednego prawidłowej adnotacji w kartotece okulistycznej W przyszłości przyda się to do uzyskania dodatkowych finansów. I jak najdłużej próbować być aktywnym zawodowo bez grupy inwalidzkiej Mi to się udało przez 10 lat.

1. Poczym udać sie do PCPR (Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie)Postarają tym tematem się pokierować. Ale to nie da za wiele da korzyści

2. Drugim krokiem to ZUS bo tu można uzyskać rentę (na wzrok można najłatwiej)
by ją uzyskać trzeba mieć przepracowane 5lat w wieku 25 lat przy czym szkoła
średnia, zawodowa(większości) też liczy się do stażu. poniżej 25 roku życia
przepracowanych lat trzeba mieć mniej lecz nie piszę szczegółów. przybliżeniu to
wygląda tak (23 lata =3 lat przepracowane)

3. MGOPS (miejsko gminy ośrodek pomocy społecznej)po złożeniu w wyżej wymienionych
instytucjach dokumentacji trzeba (przynajmniej w mojej gminie) zgłosić się i złożyć
dokumenty potwierdzające oczekiwanie na orzecznictwo. Potrzeba wynika z tego że jeśli
będziesz starał się o „zasiłek pielęgnacyjny” będzie ci przysługiwał od momentu złożenia
dokumentacji w PCPR lub ZUS (większości przypadkach dziś płaci zasiłek gmina, nie
jestem pewien czy już nie wszystkie zasiłki)
nie biorę w pełni odpowiedzialności za informacje(zbyt często zmieniają się przepisy)Temat: Nasz mały Turkuć :)
Elu o to zwolnienie dla męża poproś przy wypisie ze szpitala w sekretariacie oddziaŁu. Należy Wam 14 dni się jak "psu zupa".

Co do becikowego:
Jest to jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.
Becikowe przysługuje wszystkim, niezależnie od uprawnień do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz od dochodu rodziny, w wysokości 1000 zł na dziecko. Wprowadzone ustawą z dnia 29 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 12, poz. 67).
Becikowe jest świadczeniem rodzinnym. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) w art. 21 ust. 1 pkt 8 stanowi, iż świadczenia rodzinne są wolne od podatku dochodowego.
1. Becikowe przysługuje: matce,
2. ojcu lub
3. opiekunowi prawnemu dziecka.
Pisemny wniosek o becikowe można złożyć w urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej (w miejscu, gdzie wypłacane są świadczenia rodzinne) w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka (zmiana wprowadzona w czerwcu 2007 roku, wcześniej obowiązywal termin 3 miesięcy). Wniosek złożony po terminie będzie pozostawiony bez rozpoznania.
1. Do wniosku o becikowe dołączamy następujące dokumenty: dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o becikowe
2. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający datę urodzenia dziecka;
3. pisemne oświadczenie, że na dziecko nie zostało wcześniej pobrane becikowe np. przez drugiego z rodziców).
ŹródŁoTemat: *Becikowe*
"Becikowe"

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.
Becikowe przysługuje wszystkim, niezależnie od uprawnień do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz od dochodu rodziny, w wysokości 1000 zł na dziecko. Wprowadzone ustawą z dnia 29 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 12, poz. 67).

Becikowe jest świadczeniem rodzinnym. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) w art. 21 ust. 1 pkt 8 stanowi, iż świadczenia rodzinne są wolne od podatku dochodowego.

1. Becikowe przysługuje: matce,
2. ojcu lub
3. opiekunowi prawnemu dziecka.

Pisemny wniosek o becikowe można złożyć w urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej (w miejscu, gdzie wypłacane są świadczenia rodzinne) w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka (zmiana wprowadzona w czerwcu 2007 roku, wcześniej obowiązywal termin 3 miesięcy). Wniosek złożony po terminie będzie pozostawiony bez rozpoznania.

[b]Do wniosku o becikowe dołączamy następujące dokumenty:

1. dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o becikowe
2. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający datę urodzenia dziecka;
3. pisemne oświadczenie, że na dziecko nie zostało wcześniej pobrane becikowe np. przez drugiego z rodziców).

źródło: http://www.becikowe.com/

Ja dodam tylko od siebie ze....zlozylam wniosek z dokumentami
i....w ten sam dzien mialam kase na koncieTemat: Jak spędzamy wolny czas?

miasta chce zreformować ośrodek pomocy społecznej, bo w obecnym kształcie
to
60% funduszy idzie na administrację, a 40% na wspomaganie potrzebujących.


Tak to wygląda, ponieważ od kilku lat systematycznie maleją środki
przeznaczane na bezpośrednią pomoc finansową. Ma za to zwiększać się udział
tzw. "pracy socjalnej" (pomoc psychologiczna, terapie i inne takie...). Stąd
biorą się takie dysproporcje procentowe. Zresztą maleją też środki na
utrzymanie ośrodków pomocy społecznej co powoduje , że najlepsi już
poodchodzili lub mają zamiar (to zjawisko już wystąpiło w innych grupach
zawodowych np. nauczyciele) a pracownicy samorządowi (teraz pomoc społeczna
jest finansowana w większości bezpośrednio z budżetu państwa i trochę z
gminnego- zadania zlecone i własne) już zacierają ręce kiedy (jest projekt
na 2003 r ) przejmą całkowicie kontrolę nad pomocą społeczną. Jedyna
nadzieja dla najuboższych to to, że będą wprowadzone mądre zmiany w ustawie
o pomocy społecznej, które zabezpieczą interesy tych naprawdę
potrzebujących.

Naprawdę _dużo_ zależy kogo wybierzemy do władz samorządowych !

"Jadarek" - Dariusz Kral (pracownik pomocy społecznej
_nie_pracownik_socjalny_ )

..Temat: Bezdomni
Osoba lub rodzina, ubiegająca się o pomoc społeczną, może zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania (ośrodki znajdują się w każdej gminie). Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy wymagają uprzednio przeprowadzenia przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego. Decyzje w sprawach świadczeń pomocy społecznej wydawane są w formie pisemnej. Od każdej decyzji służy prawo odwołania.

Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej. Dla osoby samotnie gospodarującej jest nim dochód nieprzekraczający kwoty 461 zł, natomiast dla osoby w rodzinie – kwota 316 zł. Rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć kwoty uprawniające do zasiłków okresowego i celowego.Temat: Pomyśl: Święta...Możesz pomóc
Świąteczna Zbiórka Żywności

W dniach 30.11 -01 grudnia 2007r. odbędzie się Świąteczna Zbiórka Żywności. Towarzyszyć będzie jej hasło "Pomyśl: Święta...Możesz pomóc" Organizatorem akcji jest Związek Stowarzyszeń Warmińsko-Mazurski Bank Żywności w Olsztynie. W akcję zbiórki żywności na terenie naszej gminy od kilku lat włącza się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupcu, który koordynuje Akcją. Systematycznie od kilku lat dzieci i młodzież pod opieką nauczycieli ze szkół podstawowych miasta i gminy Biskupiec, Zespołu Szkół, Gimnazjum Publicznego oraz Liceum i Gimnazjum Katolickiego w Biskupcu bierze aktywny udział w tej szczytnej akcji, której celem jest zebranie jak największej ilości żywności, która przed Świętami Bożego Narodzenia trafi w postaci paczek świątecznych do dzieci uczących się oraz zostanie przeznaczona na dożywianie w stołówkach szkolnych. Na terenie miasta Świąteczna Zbiórka odbędzie się w sklepach: "Biedronka","Wielemix", "Zebra" ul. Plażowa, "Waldi", "Jadan" oraz "Mini Market". Na terenie gminy dzieci będą zbierały żywność w sklepach w Czerwonce i Borkach Wielkich. W tych placówkach handlowych przy stoiskach będą dyżurować wolontariusze wraz z opiekunami, którzy będą odbierać żywność od klientów i zachęcać do wzięcia udziału w Akcji.

Źródło: Urząd MiejskiTemat: Gmina buduje mieszkania

po co budować mieszkania komunalne
Żeby wywiązać się z obowiązku ustawowego.
To jest jedno z zadań własnych gminy. Nasza gmina raczej nie może się tłumaczyć, że jest w tragicznej sytuacji finansowej i jej nie stać na bud. komunalne.

Z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym:

"Art. 7. 1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:
1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
4) lokalnego transportu zbiorowego,
5) ochrony zdrowia,
6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego (...)"Temat: Mobbing w GOPS
"Mobbing w Św. Katarzynie
26 kwietnia 2006 godz. 19:09

Z takim mobbingiem, dyskryminacją, wyzyskiem i ignorancją dla macierzyństwa wcześniej się nie spotkaliśmy – mówią inspektorzy z okręgowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu.

Wydarzenia, które zbulwersowały inspektorów wydarzyły się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w podwrocławskiej Świętej Katarzynie. Pani Beata ma szóstkę dzieci. Ostatnią ciążę ukrywała. Bała się gniewu swojej szefowej tak bardzo, że już po trzech dniach od porodu wróciła do pracy. W czasie urlopu macierzyńskiego pracowała. Jej koleżanki potwierdzają, że ciągle była narażona na szykany ze strony szefowej – podobnie jak inni pracownicy. To koleżanki pani Beaty z GOPS zaalarmowały PIP. Zrobiły to, bo miały dość ciągłych gróźb."

We środę wyniki kontroli ujrzały światło dzienne. Wiadomo, że kierowniczka zmuszała pracowników do pracy po godzinach i w czasie zwolnienień lekarskich. Wójt gminy, któremu podlega Ośrodek twierdzi, że o sprawie nic nie widział. PIP składa doniesienie do prokuratury. Kierowniczka w trzecim dniu kontroli dostała zawału serca. Obecnie przebywa na zwolnieniu lekarskim. Jak długo – nie wiadomo."

Reporterka: Elżbieta Sobala TVP3 WrocławTemat: Nieruchomości
Tańsze mieszkanie

Wystarczy niski dochód i mały metraż. Kogo nie stać na regularne opłacanie czynszu, może dostać pieniądze od gminy. Nie musi być nawet właścicielem mieszkania

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest także najemcom, członkom spółdzielni mieszkaniowych, a także osobom, które korzystają z cudzego mieszkania na podstawie umowy użyczenia.
Muszą tylko spełniać trzy warunki:
1. Dochód – średni miesięczny na osobę w rodzinie z trzech ostatnich miesięcy:
1.045,56 zł brutto w gospodarstwie jednoosobowym, 746,83 zł brutto w gospodarstwie wieloosobowym.
2. Metraż – liczy się powierzchnia użytkowa mieszkania. Trzeba zsumować powierzchnię wszystkich pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących naszym potrzebom. Wynik musi zmieścić się w określonych granicach (szczegóły w infografice).
3. Formalności – trzeba złożyć wniosek w swoim gminnym lub miejskim ośrodku pomocy społecznej i dołączyć deklarację o dochodach oraz powierzchni użytkowej mieszkania. Decyzja powinna zostać wydana w ciągu 30 dni. Dodatek można dostawać nie dłużej niż 6 miesięcy. Pieniądze na pokrycie czynszu, opłat za energię, wodę lub odbiór nieczystości będą wpływać bezpośrednio na konto administracji domu.

Katarzyna Zimna - Słowo Polskie Gazeta Wrocławska

Temat: Wątek zbiorczy
[Wałbrzych]

Prezydent Wałbrzycha Piotr Kruczkowski wziął udział w uroczystym otwarciu świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w dzielnicy Lubiechów.
Jest to już 16 tego typu placówka w mieście, której działalność finansowana jest z budżetu gminy. Świetlica znalazła swoją siedzibę w Radzie Wspólnoty Samorządowej przy ul. Wilczej 12. Organem prowadzącym świetlicę jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Jej uruchomienie kosztowało Gminę blisko 6 700 zł.
011-01.jpgTemat: Czerwcóweczki 2007 część 2
jusia222, gratuluję drugiego synka, czyli córcia następnym razem
Super że jesteś zadowolona z wizyty i z USG.

Też się orientuję w sprawach kasiorki "za urodzenie dziecka" na tyle, że jest becikowe które się należy każdemu bez względu na sytuację finansową ( trzeba złożyć wniosek o te pieniądze w MOPS-ie lub Urzędzie Gminy w terminie 3 miesięcy od urodzenia dziecka) i drugi 1000 jako zasiłek za urodzenie dziecka jeśli dochody na członka rodziny są niższe niż 504 zł. Jeśli ktoś jest ubezpieczony to dostaje się jeszcze pieniądze z ubezpieczenia. I nawet jeśli jest się ubezpieczonym w kilku ubezpieczalniach to pieniądze się dostaje z każdej z nich. I jeszcze jedno od września zeszłego roku świadczeń rodzinnych nie wypłaca zakład pracy tylko wnioski składa się w ośrodku pomocy społecznej.

Moja dzidzia wreszcie się rozkręciła i kopie często i mocno Aż miło.

[ Dodano: Czw 22 Lut, 2007 11:42 ]Temat: Mobbing w GOPS
Z protokołu sesji Rady Gminy z dnia 27 kwietnia 2006 roku:

"Radna Halina Zdęba poprosiła o przedstawienie sytuacji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.
Wójt Jerzy Fitek zapoznał radnych z protokołem kontroli przeprowadzonej w GOPS przez inspektora Państwowej Inspekcji Pracy. Z protokołu wynika, że było naganne postępowanie kierownika w stosunku do pracowników i nieprawidłowości w wypłacaniu premii. Wójt zapowiedział że, podobnie jak PIP, złoży do prokuratury wniosek o popełnieniu przestępstwa." (ÂŹródło)Temat: [Lipiec 2008] Wakacje 2008
W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gmina Miasto Brzeg podczas tegorocznych wakacji dofinansowała realizację następujących zadań:
- SKS „Orlik” – „Wakacje na sportowo” dla dzieci i młodzieży,
a także wypoczynek dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych:
- OHP w Żłobiźnie – półkolonia dla młodzieży z Brzegu,
- TPD – kolonia w Międzywodziu,
- TPD – kolonia w Pokrzywnej,
- SKS „Orlik” – obóz w Poroninie,
- Duszpasterstwo Rzym. – Kat. Parafii Podwyższenia Św. Krzyża – kolonia w Jarosławcu,
- PCK – kolonia w Sulejowie.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu zorganizował dwa turnusy kolonijne we Władysławowie dla łącznej liczby 100 dzieci z rodzin potrzebujących.
Ponadto podczas wakacji funkcjonują dwie świetlice wychowawczo – opiekuńcze z elementami socjoterapii dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych:
- świetlica przy ul. Kamiennej 4 w Brzegu,
- świetlica przy ul. Piastowskiej 29 a w Brzegu.

Sławomir Mordka
Rzecznik prasowy Urzędu Miasta w BrzeguTemat: Szkolenia unijne w Gmnie Święta katarzyna-zapraszamy!
Wysłany: Dzisiaj 14:48 Szkolenia unijne w Gmnie Święta Katarzyna-zapraszamy.

--------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE

Z inicjatywy Wójta Gminy Święta Katarzyna, Stowarzyszenia „Euro-Concret” oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętej Katarzynie rozpoczęła się realizacja projektu, którego celem jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia kobiet w wieku od 20-50 lat. Do udziału w projekcie zostały zaproszone kobiety z dziećmi, nie zarejestrowane jako bezrobotne bądź poszukujące pracy, nigdy nie pracujące bądź takie które nie wróciły do pracy po urodzeniu dziecka.

W ramach projektu uczestniczki wezmą udział w szkoleniach z zakresu:
• pielęgnacji osób starszych, podstawy technik pielęgnacyjnych, zmian wieku starczego (fizjologia, funkcjonowanie społeczne i emocjonalne), etyki pracy, podstaw dietetyki, radzenie sobie ze stresem i radzenia sobie w sytuacji śmierci podopiecznych,
• wsparcia grupowego w obszarach: motywacja, samopoznanie, radzenie sobie ze zmianą, decyzyjność, radzenie sobie na rynku pracy, techniki szukania pracy, sporządzenie dokumentów, zapoznanie się z oferowanymi możliwościami zatrudnienia, kształcenie oraz istniejące i przyszłościowe zawody,
• wsparcia indywidualnego z zakresu psychologii i doradztwa zawodowego-analizy potrzeb, potencjału, trudności, celów podstaw, autoportretu, tworzenia indywidualnych planów działań oraz osobistych planów karier jako podstawy do dalszego rozwoju osobistego i zawodowego.

Dla uczestniczek szkolenia zapewnione jest:
- pełne wyżywienie w trakcie trwania projektu
- opieka nad dziećmi
- materiały szkoleniowe i certyfikat
- stypendium finansowe za udział w projekcie

Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą wypełnić ankietę zgłoszeniową dostępną na: stronie internetowej www.euro-concret.org oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach, ul. Wiosenna 7, lub w Stowarzyszeniu Euro-Concret, ul. Kościuszki 35a , 50-011 Wrocław.

Wypełnione ankiety prosimy dostarczyć na wskazane powyżej adres lub faxem: 071/341-05-19
Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać pod numerem telefonu: 071/341-05-19Temat: Jak głosują i działają w Sejmie RP gnieźnieńscy posłowie?
troche inf. w jakich to dziedzinach i o co pytają gnieźnieńscy posłowie:
jako pierwszy p. Tomaszewski, bo też, jak wskazał Zimny Prysznic, najwięcej interpelował i pytał.
Tomaszewski Tadeusz
Interpelacji złożył najwięcej z gnieźnieńskich posłów w bardzo różnych tematach np.;
o opłaty sądowe, o świadczenia dla ofiar wojny, dot. produkt. rolnych, o prawo sportowe, ze sfery ZUS, ale był przede wszystkim posłem sprawozdawcą w tak istotnej sprawie jak spółdzielnie socjalne.
także interpretacje, o lokalnych drogach, lotnisko w Powidzu i ośrodek w Giewartowie, oraz o zaopatrzenie. w sprzęt ortop. niepełnosprawnych.
A wśród 10 zapytań w różnych tematach ( o obwodnice hale sportowe ) z dotycz pow. Gniezno o Studium med. i zakłady zmieniacz. w Trzemesznie

Arndt Paweł
Interpelacje o sytuacji w polskim rolnictwie, planach nauczania w szkołach publicznych, dających drugiemu językowi obcemu rangę , o przyznania radzie gminy prawa decydowania o cenie usług lub ustalania granic cen świadczonych usług w zakresie przewozu osób lub ładunków dla indywidualnych podmiotów gospodarczych niebędących spółkami komunalnymi, o świadczeniach rodzinnych, o usługach taksówkarskich
Ponadto zapytania w tematach odszkodowań dla ofiar wojny
o dopłaty z NFZ o przeciwdziałaniu bezrobociu ( tu odniósł się do sytuacji w Gnieźnie), o pomocy społecznej.

Dolata Zbigniew
interpelacje 3: o akcyzie samochodowej, z edukacji, i program SAPARD
z zapytań dwa: o tematyce historyczno patriotycznej. Tutaj troche mało !Temat: Nikt nie zasłużył?
G. Roman - Od niedawna jestem na forum. Do tej pory raczej próbowałem tłumaczyć, iż nie jestem złodziejem oraz wyjaśniałem i komentowałem pewne informacje. Nie zapoznałem się jeszcze z wszystkimi stronami forum.
Nie neguję prawa, każdego kto u nas zamieszka i płaci podatki (zamelduje się) do brania udziału w dyskusju o naszej przyszłości. Wszak sam od paru lat konsekwentnie dbam o rozwój budownictwa mieszkaniowego w Siechnicach. Nowi mieszkańcy to szansa naszej Gminy.
NASZEJ GMINIE jest potrzebny historyczny kompromis. Bez niego się ona rozpadnie. Wszak jest zlepkiem dwóch gromad sklejonych przez komunistów w 1973 roku.
Nasza (siechnicka) propozycja jest jasna: Siechnice - siedziba władz gminy, w Św. Katarzynie filia z pełnym zakresem obsługi mieszkańców, filia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, własne gimnazjum, własny Ośrodek Zdrowia. Budżet - wydatki inwestycyjne dzielone według wkładu poszczególnych miejscowości do budżetu, miejscowości ubogie dostawały by dodatkowe wsparcie od tych które dają duże dochody (Siechnice, Mokry Dwór).
Ciągle, różni uczestnicy forum wypowiadjąc się relacjonując moje poglądy, mimo iż nie jestem pewny czy kiedykolwiek rozmawiali na dany temat ze mną. SPRAWA PODZIAłU GMINY - gdybym go chciał to wystarczyłoby aby Siechnica wzięła udział w referendum i sprawa była by zamknięta. Wystarczyło aby ok. 1000 osób. To myśmy nie chcieli rozpadu Gminy. U nas udział w referendum wzieło 6, 3 % uprawnionych, w Św. Katarzynie ponad 50 %. Nie jestem zwolennikiem rozpadu gminy. Ale nie ukrywam też i nigdy nie ukrywałem jestem zwolennikiem siedziby gminy w Siechnicach.
Pomagać będę każdemu kto stara się o nasz rozwój niezależnie od tego gdzie mieszka i o którą miejscowość chodzi.
Proszę o stronę do dyskusji nad naszymi zgłoszeniami inwestycji do środków unijnych na lata 2007-2013 (przedłożyłem wójtowi 13 propozycji - siłą rzeczy raczej dotyczących Siechnic) to jest dziś najważniejsze. Możemy dostać do nich dotacje w wysokości 85 %.
Będę lobbował tylko chciałbym wiedzieć CO!Temat: PL > EN, jednostki samorzadu terytorialnego i inne takie
Witam,

(moj pierwszy post na grupie, wiec mam nadzieje, ze nie lamie zasad przyjetego
tu ladu) :)

Po pierwsze mam pytanie odnosnie polskich jednostek samorzadu terytorialnego -
czy istnieje jakies _oficjalne_ (powszechnie uzywane) tlumaczenie ich nazw?
Wojewodztwo wiadomo - voivodship (chociaz mam watpliwosci, czy np. Anglik, ktory
nigdy w Polsce nie byl, bedzie wiedzial o co chodzi), ale jak z powiatem i
gmina?

Drugie pytanie - mam do przetlumaczenia tekst dotyczący pomocy osobom bezdomnym
i potrzebowalbym rozroznienia dwoch par slowek (wyrazen):
- schronisko (miejsce pobytu stałego osob bezdomnych)
- noclegownia (miejsce, w ktorym mozna tylko nocowac, w ciagu dnia nie wolno
przebywac na noclegowni)
oraz:
- mieszkanie chronione (mieszkanie, czesto zespol mieszkan np. ze wspolna
kuchnia, dla osob opuszczajacych placowke dla bezdomnych, mieszkancy objeci sa
opieka specjalistow, bardzo czesto mieszkania takie znajduja sie przy placowce
dla bezdomnych i sa przez nia prowadzone)
- mieszkanie socjalne (mieszkanie o obniżonym standardzie, także czesto zepsoly
mieszkan - np. dawne hotele robotnicze; gdzie kieruje się osoby np. eksmitowane
z wcześniej zasiedlanych mieszkań, także często osoby opuszczające placówki dla
bezdomnych - prowadzone sa ze srodkow gminy i nie jest w nich prowadzona zadna
dzialalnosc specjalistow - pomoc psychologiczna, teraputyczna, etc.)

Trzecie i ostatnie (mam nadzieje, ze jakas dobra dusz dotrze az tu) - potrzebuje
znowu _oficjalne_ tlumaczenia ponizszych nazw:
- Powiatowy Urzad Pracy
- Osrodek Pomocy Spolecznej
- Osrodek Leczenia Uzaleznien
- Poradnia Zdrowia Psychicznego

Za wszelka pomoc wielkie dzieki,

WILQ

Temat: Dzieci: Przemoc, adopcje itp
...czyli nie cierpiąca zwłoki sprawa dla wrażliwych i nieobojetnych!

MOPSy poszukują osób do prowadzenia zawodowych rodzin zastępczych

Kilkadziesiąt a nawet kilkaset dzieci w każdym wiekszym mieście czeka na rodziny.
Te, w których przyszły na świat, się nie sprawdziły; więc trzeba im
znaleźć tatę i mamę, którzy będą "zawodowymi rodzicami", co nie oznacza
jednak, że kochać je będą mniej. Wszystkie MOPSy w Kraju poszukują osób, które stworzą zawodowe rodziny zastępcze. To nowa forma opieki.

Co to takiego zawodowa rodzina zastępcza? Rodzina niespokrewniona z dzieckiem, która najpierw podpisuje umowę z gminą, że podejmuje się opieki nad nim, a potem za tę opiekę dostaje wynagrodzenie.

- Prowadzenie rodziny zastępczej traktujemy jak każdy inny zawód. Za pracę należy się wynagrodzenie - mówi Marta Chechelska z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. - W przypadku osób, które poprowadzą taką rodzinę, każde pieniądze będą jednak niewspółmierne w stosunku do wykonywanych obowiązków; to praca przez całą dobę. Kochania dziecka nie można wycenić.

Trochę łatwiejsze

W ubiegłym roku MOPS szukał osób, które mogłyby poprowadzić rodzinne domy dziecka. W Krakowie udało się stworzyć trzy takie placówki; w każdym opiekę znalazło ośmioro dzieci. Chechelska mówi, że to był sukces. Czy tak będzie i w przypadku zawodowych rodzin zastępczych? Możliwe, bo prowadzenie takiej placówki, będzie łatwiejsze niż rodzinnych domów dziecka. Rodzina zastępcza może opiekować się nie więcej niż szóstką dzieci (rodzinny dom dziecka - ósemką), a przede wszystkim zastępcza mama i zastępczy tato nie będą musieli prowadzić księgowości. Wiele osób z rodzinnych domów dziecka narzekało właśnie na niepotrzebną biurokrację. Jest tylko jeden warunek: o ile rodzinne domy dziecka dostają od gminy lokale, o tyle osoby, które zdecydują się zostać zawodowymi zastępczymi rodzicami - przyjmują dzieci do swoich mieszkań. Chyba, że otrzymają lokal od fundacji lub stowarzyszeń. W rodzinie zastępczej dzieci mogą zostać nawet do ukończenia 18 lat.

W tym roku MOPS chce uruchomić też wyjątkową formę opieki w rodzinie zastępczej - dla dzieci chorych, niepełnosprawnych (rodziny specjalistyczne) -prowadzone przez tych z "zawodowych rodziców" którzy będą posiadać odpowiednie kwalifikacje.

Przede wszystkim wrażliwi

Kto może założyć taką rodzinę? Nie ma kryteriów dotyczących wykształcenia; nie jest potrzebne wieloletnie doświadczenie pedagogiczne. To zdobędzie się w czasie kursów w ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych. Dobrze by było, gdyby osoba, która decyduje się zaopiekować dziećmi, miała swoją rodzinę - współmałżonka, własne dzieci.

- Zawodowi rodzice muszą być cierpliwi, odpowiedzialni i silni. A przede wszystkim wrażliwi - tłumaczy Chechelska.

MOPS ma nadzieję, że nie będzie problemów ze znalezieniem zawodowych rodziców - do prowadzenia innych placówek opiekuńczych zgłaszały się osoby, które pracowały kiedyś na przykład w przedszkolach albo domach dziecka.

- I nie wyobrażają sobie już innego zajęcia, jak właśnie opieka nad
dziećmi - dodaje Chechelska. - Stworzenie zawodowej rodziny zastępczej to
nie tylko pomysł na życie prywatne, to również pomysł na życie zawodowe.
Dobrze, jeżeli jedno uzupełni drugie.

Niedługo ruszy kampania społeczna informująca o tym, czym jest zawodowa
rodzina zastępcza. Do zostania zawodowymi rodzicami zachęcać mają
billboardy. Pieniądze na nią będą pochodziły ze środków unijnych.

Więcej informacji można uzyskać pod numerami lokalnych osrodków pomocy społecznej.

U nas w Chorzowie:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie poszukuje rodzin zastępczych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie
Poszukuje rodzin zastępczych chętnych do zaopiekowania się dziećmi pozostającymi bez opieki rodziców.
Rodzinom zastępczym oferujemy:
Pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka, pomoc w rozwiązywaniu zgłaszanych przez rodzinę problemów, pomoc pedagogiczną i prawną, odpowiednie przeszkolenie.
Aby uzyskać szczegółowe informacje należy się zgłosić się do nas: Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie ul. Kruszcowa 22 pokój 45 (I piętro) w godz. 8.00 – 15.00, tel. 2496-228 wew. 337

------
Jeśli doczytałeś-doczytałaś do tego miejsca -znaczy że ta trudna sprawa nie
jest ci obojętna - może więc roześlij choć ten tekst mailem dalej ludziom których uważasz za wartych zainteresowania tematem -OK?

Pozdrawia- sam zastanawiający się poważnie od jakiegoś czasu
/pomimo bieżących rozlicznych trudności/
czy nie zostać w nieodległej przyszłości również "zastepczym" Tatą-
Krzysztof

Tekst zedytowany na podstawie:
http://miasta.gazeta.pl/k...006-02-16-03-05Temat: Nidzica złapana w internecie
http://www.warminsko-mazurska.policja.g ... el_id=7422

Nidzica: "Narkotyki - jestem na nie"
Nidziccy policjanci wspólnie z Ośrodkiem Kultury, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Zespołem Obsługi Oświaty Kultury Sportu i Turystyki w Nidzicy zorganizowali konkurs plastyczny pod nazwą ‼Narkotyki-jestem na nie”. Nagrodę Grand Prix konkursu zdobyła uczennica III klasy gimnazjum w Zespole Szkół nr 3 w Nidzicy, Ada Wnuk.

Wczoraj na nidzickim zamku odbył się finał konkursu plastycznego pod nazwą ‼Narkotyki – jestem na nie”. Organizatorami przedsięwzięcia byli: Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy, Nidzicki Ośrodek Kultury, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Zespół Obsługi Oświaty Kultury Sportu i Turystyki w Nidzicy. Środki na jego realizację pochodziły z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Zgłoszonych zostało około 200 prac ze wszystkich szkół w gminie Nidzica. Celem konkursu było kształtowanie postaw negujących narkomanię i inspirowanie twórczości artystycznej dzieci i młodzieży szkolnej. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 20 listopada 2008r. w czasie odbywającego się cyklicznie już od 14 lat Przeglądu Małych Form Teatralnych pod hasłem ‼Styl życia a zdrowie”, w którego realizacje również aktywnie włączają się nidziccy policjanci oraz Komenda Główna Policji. Nagrodę Grand Prix zdobyła uczennica III klasy gimnazjum w Zespole Szkół nr 3 w Nidzicy, Ada Wnuk. Jej praca będzie wydrukowana w formie plakatu. Serdecznie gratulujemy.

Temat: Jak oceniasz pracę organów naszej gminy?
Poniżej przedstawiam Państwu ustawowe uregulowanie zadań jakie spoczywają na organach gminy. Jednoczesnie chciałbym rozpocząć dyskusję jak my, jako mieszkańcy oceniamy sposób i skuteczność działań gminnych organów samorządowych w wypełnianiu tych zadań.
Rozdział 2

Zakres działania i zadania gminy

Art. 6. 1. Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.
2. Jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, rozstrzyganie w sprawach, o których mowa w ust. 1, należy do gminy.

Art. 7. 1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:
1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
4) lokalnego transportu zbiorowego,
5) ochrony zdrowia,
6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,
edukacji publicznej,
9) (1) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
11) targowisk i hal targowych,
12) zieleni gminnej i zadrzewień,
13) cmentarzy gminnych,
14) (2) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
18) promocji gminy,
19) współpracy z organizacjami pozarządowymi,
20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
2. Ustawy określają, które zadania własne gminy mają charakter obowiązkowy.
3. Przekazanie gminie, w drodze ustawy, nowych zadań własnych wymaga zapewnienia koniecznych środków finansowych na ich realizację w postaci zwiększenia dochodów własnych gminy lub subwencji. Przepis art. 8 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.Temat: Tanie paliwa w Zgorzelcu ? - realny pomysł
Moim skromnym zdaniem dyskusja jest bezprzedmiotowam, art. 7 ustawy o samorządzie jasno określa zakres działań do których realizacji samorząd jest zobowiązany :


Art. 7. 1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:
1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
4) lokalnego transportu zbiorowego,
5) ochrony zdrowia,
6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,
edukacji publicznej,
9) (1) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
11) targowisk i hal targowych,
12) zieleni gminnej i zadrzewień,
13) cmentarzy gminnych,
14) (2) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
18) promocji gminy,
19) współpracy z organizacjami pozarządowymi,
20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.


W każdym z tych punktów mamy zaniedbania, opóźnienia lub realizujemy je w nikłym stopniu. Nie jesteśmy w stanie sfinasować podstawowych zadań, a rozmawiamy o inwestycji obłożonej wysokim stopniem ryzyka.Temat: Wieści z sesji rad wieluńskich
Zadania własne gminy obejmują sprawy :

1. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej
2. gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego
3. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymaniu czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadków komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz
4. lokalnego transportu zbiorowego
5. ochrony zdrowia
6. pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych
7. gminnego budownictwa mieszkaniowego
8. edukacji publicznej
9. kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
10. kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych
11. targowisk i hal targowych
12. zieleni gminnej i zadrzewnej
13. cmentarzy gminnych
14. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego
15. utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych
16. polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej
17. wspierana i upowszechnianie idei samorządowej
18. promocji gminy
19. współpracy z organizacjami pozarządowymi
20. współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina

Prowadzenie hotelu przez gminę pod jaki punkt podciągnąć?
To co jest robione za pieniądze "niczyje" zawsze drożej kosztuje.Temat: SIERPNIÓWECZKI 2009 CZYLI WAKACYJNE MALUSZKI:)
Izys a masz fotki jak wyglądałas czy nikt Ci nie zrobił landryno jedna? Napisz o co chodzi z tym becikowym, mi sie też należy? Znalazłam takie info na necie z kwietnia, a czemu Tobie 3 tysie skoro urodzisz jedno dziecko hmmm?

Asiu przy jakim rozliczeniu vat, chyba cos pomerdałaś

A to info z netu

Becikowe - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
edną z form pomocy, a zarazem podstawową jest tzw. becikowe. Jego przyznawanie reguluje ustawa o świadczeniach rodzinnych i nazywa je właśnie jednorazową zapomogą z tytułu urodzenia dziecka.

Podstawowym warunkiem otrzymania becikowego jest to, aby dziecko urodziło się żywe.

Następnie ustawa określa krąg osób uprawnionych do otrzymania takiej zapomogi. A zatem becikowe przysługuje:

1. matce lub ojcu,
2. opiekunowi prawnemu dziecka
3. opiekunowi faktycznemu dziecka (oznacza to osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka).

Kwota becikowego to 1000zł jednorazowo, przy czym jest ono niezależne od dochodów rodziny. Przy składaniu wniosku nie trzeba dostarczać zatem zaświadczeń o dochodach.

Becikowe jest zwolnione z podatku dochodowego

Kolejną rzeczą, o której należy pamiętać przy becikowym to okres w jakim możemy złożyć wniosek, nie jest on bowiem dowolny. Ustawodawca przewidział, że wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.
niosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

Wniosek składamy w miejscu, gdzie wypłacane są świadczenia rodzinne. W większości przypadków będzie to zatem miejscowy ośrodek pomocy społecznej, może się jednak zdarzyć tak, że właściwy będzie urząd gminy.

Potrzebne dokumenty

Do pisemnego wniosku o zapomogę powinny być dołączone następujące dokumenty:

1. dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka;
2. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający datę urodzenia dziecka;
3. pisemne oświadczenie, że na dziecko nie została już pobrana jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (np. przez drugiego z rodziców).
Temat: Bardzo przyziemne
Świadczenie to wypłacają Ośrodki Pomocy Społecznej (MOPS, GOPS) lub
urzędy miasta, gminy w zależności, która instytucja zajmuje się wypłatą zasiłków.

Świadczenie pielęgnacyjne
Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem przysługuje matce lub ojcu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 420 zł. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 583 zł. miesięcznie. Świadczenie pielęgnacyjne przysługujące za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 świadczenia pielęgnacyjnego za każdy dzień. Należną kwotę świadczenia zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Świadczenia pielęgnacyjne nie przysługują, jeżeli:
1) osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;
2) osoba wymagająca opieki:
a) pozostaje w związku małżeńskim,
b) została umieszczona w rodzinie zastępczej albo w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej;
3) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko;
4) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego albo do świadczenia pielęgnacyjnego na to lub na inne dziecko w rodzinie.Temat: Kiedy powstanie klub snookerowy w Legnicy !?
Po pierwsze stacje benzynowe nie są zbędne - myślę, że jednak większy odsetek ludzi korzysta ze stacji benzynowych iż z klubu bilerdowego, to raz. Po drugie, nie chcę Cię martwić, ale z tego co piszesz wynika, że w ogóle nie zaisz funkcjonowanie wolnego rynku, bo od mniej wiecej 20 lat rząd nie buduje stacji benzynowych (a dokładniej, w gospodarce dominuje sektor prywatny).

Po trzecie - klubów snookerowych jest plus minus tyle, ile wynika z rachunku ekonomicznego. Nie widzę powodu, dla którego ktoś miałby otworzyć klub i zbankrutować po dwóch miesiącach z powodu braku klientów. Jeśli jest, jak piszesz, tak wielu chętnych do gry (w co szczerze mówiac wątpię, bo zadeklarować chęć gry może i 100 osób, ale regularnie co tydzień bedzie wpadać do takiego klubu może 5% z tego, a z 40 osób w ogóle tam nie zajrzy), to załóż firmę - z tego, co piszesz snooker to świetny biznes, wiec może zbijesz majątek.

Powiesz, że nie masz kapitału? To nie wiem, załóżcie spółdzielnie socjalną, spółkę cywilną, cokolwiek, z podobnymi jak Ty fanatykami.

A jak to nie wyjdzie, to może dopiero zacznij zwalać winę na rząd, samorząd czy Organizację Jedności Afrykańskiej. Zwróć tylko uwagę, że skromne środki finansowe gminy(bo finanse powiatu czy województwa to jeszcze większa nędza) ie starczają na utrzymywanie zakładów opieki zdrowotnej, bibliotek gminnych albo ośrodków pomocy społecznej, które to instytucje są sto razy bardziej potrzebne od klubu snookerowego.

Ponadto Twoje miasto nie ma wielu środków, którymi może swobodnie dysponować - w skrócie rzecz ujmując sporą część dostaje od rządu w formie dotacji celowych, albo subwencji ogólnej na w miarę skonkretyzowane cele - na przykład zakup książek do biblioteki albo dofinansowanie stołówek w szkole.

Zresztą nie wiem, czy jest Ci to sens tłumaczyć, bo Twój post mi przypomina żale frustrata, który stoi pod kioskiem z piwem i narzeka na to, że rząd mu nic nie da i nic nie zrobi. Rząd nie ma innych pieniędzy od tych, które sam od nas wyciągnie (co do zasady, bo oczywiście dysponuje pewnym majątkiem). Nie ma tam żadnego pana, który siedzi z magiczna maszynką do drukowania pieniędzy i potrafi dorzucić coś do puli z niczego.

Reasumując. To, że w Legnicy nie ma klubu snookerowego może frustrować mieszkańców tego miasta. Ale skoro nikt go tam nie stworzył, to najprawdopodobniej wcale nie ma u Was aż tyle osób, które chciałyby w to pograć. I nie ma się co obrażać na rząd, bo panowie z tego gremium (co by o nich nie myśleć) mają ważniejsze wydatki na głowie niż zbudowanie klubu snookerowego dla kilkunastu młodzieńców z Legnicy.

Przepraszam, że się uniosłem, ale denerwują mnie taki bezsensowne żale.Temat: Pociąg Papieski znów cyklicznie
Pociąg Papieski znów cyklicznie

Fundacja Rozwoju Miasta Bielska-Białej organizuje i finansuje cykl 12 weekendowych przejazdów specjalnych na trasie Kraków - Bielsko Biała - Rajcza - Bielsko-Biała - Kraków. Pierwszy przejazd nastąpi 23 stycznia. Wyjazd z Krakowa 11.55. Przyjazd do Żywca ok. 14.55.

Przejazdy są promocją Pakietów Przejazdowych w ramach opracowanej przez Fundację koncepcji nowych połączeń pomiędzy Podbeskidziem, aglomeracją śląską oraz Krakowem. Pierwszy przejazd wyjątkowo odbędzie się tylko do Żywca. Pociąg Papieski TOTUS TUUS to nowoczesny, przestronny pojazd szynowy wyposażony w urządzenia do prezentacji multimedialnych. Wewnątrz zamontowanych zostało 11 ekranów LCD oraz nagłośnienie, które współpracują ze studiem multimedialnym. Można zatem w pociągu organizować prezentacje filmów, promocji oraz mini koncerty. Pociąg wyposażony jest w 152 miejsca siedzące plus 8 miejsc dla osób niepełnosprawnych. Pojazd jest klimatyzowany. Posiada 6 wejść/wyjść na każdą stronę. Sektor VIP wyposażone są dodatkowo w stoliki, a jedynie sektor VIP posiada wbudowane w fotele panele audio, które umożliwiają tłumaczenie oglądanych prezentacji w dwóch wersjach językowych. Cały design pociągu, jego wyposażenie techniczne, jak również studio multimedialne oraz system audio wideo wyposażony w 11 ekranów sprawiły, że jest to obecnie jedyny tego typu pojazd w Europie.

Każdy przejazd będzie odrębnym wydarzeniem komunikacyjnym i artystycznym. Podróżni chcący podróżować tym pojazdem na tej trasie mogą zarezerwować bilet przez Internet (www.rezerwacja.przystanek.beskidy.pl) lub telefonicznie w biurze Fundacji (33 496 01 50). Możliwe jest także dokonanie zakupu biletu przed wejściem na peronie u obsługi pociągu, o ile będą miejsca.

Ceny biletów za przejazd: VIP - ceny negocjowane od 100,oo zł.(które sponsor wykorzysta sam lub przekaże w podarunku podopiecznym domu pomocy społecznej, domów dziecka lub stowarzyszeniom realizującym projekty publiczne), Pasażerski w obie strony - 30,oo zł. oraz turystyczny w jedna stronę - 15,oo zł.

Poza pulą specjalną VIP, Fundacja przewidziała na każdy przejazd bilety bezpłatne dla 60 osób. Będą one typowane przez gminy, media, sponsorów oraz ośrodki pomocy.źródło: Fundacja Rozwoju Miasta Bielska-Białej / RKTemat: Cykliczne kursy Pociągu Papieskiego w Beskid Żywiecki
Witam !

Takiego maila dziś dostałem:

"Fundacja Rozwoju Miasta Bielska-Białej organizuje i finansuje cykl 12
weekendowych przejazdów specjalnych na trasie Kraków - Bielsko Biała -
Rajcza - Bielsko-Biała - Kraków. Pierwszy przejazd nastąpi 23 stycznia.
Wyjazd z Krakowa 11.55. Przyjazd do Żywca ok. 14.55.
Przejazdy są promocją Pakietów Przejazdowych w ramach opracowanej przez
Fundację koncepcji nowych połączeń pomiędzy Podbeskidziem, aglomeracją
śląską oraz Krakowem. Pierwszy przejazd wyjątkowo odbędzie się tylko do
Żywca. Pociąg Papieski TOTUS TUUS to nowoczesny, przestronny pojazd szynowy
wyposażony w urządzenia do prezentacji multimedialnych. Wewnątrz
zamontowanych zostało 11 ekranów LCD oraz nagłośnienie, które współpracują
ze studiem multimedialnym. Można zatem w pociągu organizować prezentacje
filmów, promocji oraz mini koncerty. Pociąg wyposażony jest w 152 miejsca
siedzące plus 8 miejsc dla osób niepełnosprawnych. Pojazd jest
klimatyzowany. Posiada 6 wejść/wyjść na każdą stronę. Sektor VIP wyposażone
są dodatkowo w stoliki, a jedynie sektor VIP posiada wbudowane w fotele
panele audio, które umożliwiają tłumaczenie oglądanych prezentacji w dwóch
wersjach językowych. Cały design pociągu, jego wyposażenie techniczne, jak
również studio multimedialne oraz system audio wideo wyposażony w 11 ekranów
sprawiły, że jest to obecnie jedyny tego typu pojazd w Europie.
Każdy przejazd będzie odrębnym wydarzeniem komunikacyjnym i artystycznym.
Podróżni chcący podróżować tym pojazdem na tej trasie mogą zarezerwować
bilet przez Internet (www.rezerwacja.przystanek.beskidy.pl) lub
telefonicznie w biurze Fundacji (33 496 01 50). Możliwe jest także dokonanie
zakupu biletu przed wejściem na peronie u obsługi pociągu, o ile będą
miejsca.
Ceny biletów za przejazd: VIP - ceny negocjowane od 100,oo zł.(które sponsor
wykorzysta sam lub przekaże w podarunku podopiecznym domu pomocy społecznej,
domów dziecka lub stowarzyszeniom realizującym projekty publiczne),
Pasażerski w obie strony - 30,oo zł. oraz turystyczny w jedna stronę - 15,oo
zł.
Poza pulą specjalną VIP, Fundacja przewidziała na każdy przejazd bilety
bezpłatne dla 60 osób. Będą one typowane przez gminy, media, sponsorów oraz
ośrodki pomocy.

Więcej informacji:

Temat: Coś nowego.
Do Kosty'ego!
Odnosząc się do pytań wyjaśniam dla czego unikałem odpowiedzi.
1. Urzędowo sprawdzono że kościółek św Antoniego i przynależna działka nr 856/2 pow.0,06ha, zgodnie z księgą wieczystą jest własnością parafii Zł Stoku! Przy niej nr 856/1 pow.0,31ha to własność gminy. Pomimo tego ktoś pisze nie prawdę.
2.Czy ja za burmistrza mam tu udzielać odpowiedzi że , nie pisał on o przekrętach, lecz podał oficjalną informację, jak legalnie w świetle prawa sprzedano nasz Ośrodek Zdrowia. Pomimo tego ktoś domaga się podania do prokuratora. Do jakiego prokuratora to się nadaje?
3. Krytyka że na sześć zamierzeń ,cztery realizują osoby prywatne. To znaczy że nie jesteśmy już w PRLu , a Gmina właściwie wspiera prywatną inicjatywę.
4. Z PRLu pozostała jednak skuteczna propaganda o tym :jak grzeczny Jasio wyobraża sobie środki unijne. W rezultacie stworzono wyobrażenie że UNIA „ sypie pieniędzmi”( w tym roku na razie tylko w oczy). W 2007r. Rząd dotychczas nie ogłosił naboru na środki pomocowe, nasze i innych złożone wnioski długo poleżą. Realizuje się w Polsce wnioski na które przyznano środki w ub.latach. Czy ja mam to tu tłumaczyć komuś kto wie swoje? 5.Dodatkowe „becikowe” to i od razu podniesienie podatków ,no bo skądś te pieniądze do budżetu muszą wpłynąć. A kto z mieszkańców chciałby więcej płacić nawet na tak wzniosły cel? Największe wydatki poza szkolnictwem, wydaje się co roku w naszej Gminie na pomoc społeczną dla mieszkańców(2.572.000,-zł) . ( Np.samotna matka z trójką dzieci po ok.2000,-zł na miesiąc).
O tym wszystkim i o pozostałych sprawach, można się dowiedzieć znacznie dokładniej w Urzędzie .
W każdy poniedziałek przyjmuje mieszkańców z ich problemami przew.Rady Miejskiej, a w każdy wtorek przyjmuje i załatwia burmistrz. Trochę cywilnej odwagi Panie Kowalski !
Uczestniczenie na forum traktuję jako przyjemność a nie obowiązek .
Nie unikam odpowiedzi jeśli nie są nacechowane osobistą agresją lub dotyczą toczącego się wątku dyskusji. Staram się ignorować prostackie zaczepki. bo tu na forum jestem niezależnym, jednym z wielu tu równych. Tak jak każdy , mogę unikać ludzi toksycznych nie dając się sprowokować kiedy mi to nie odpowiada. Nie chcę też upokarzać udowadniając że ktoś (być może nieświadomie) pisze nieprawdę.Temat: Juz nie musza jezdzic na gape
Trybuna Śląska, 8 października 2002 roku
(za http://archiwum.naszemiasto.pl/artykul.asp?id=715133)

Już nie muszą jeździć na gapę

Najbiedniejsi tyscy bezrobotni od 1 października dostają bilety na
przejazdy autobusami i trolejbusami. W sąsiadującym z Tychami Bieruniu
też wprowadzono podobną formę pomocy. Ma to ułatwić bezrobotnym
poszukiwanie pracy

O bezpłatne przejazdy od maja walczyli działacze Ruchu Obrony
Bezrobotnych. To był ich główny postulat podczas manifestacji w
Tychach. - Już podczas tego marszu mówiłem bezrobotnym, że ich żądania
są możliwe do spełnienia - przekonuje Andrzej Dziuba. - Dostali już
lokal na siedzibę ROB-u. Od października najbiedniejsi mogą jeździć
bezpłatnie środkami komunikacji miejskiej.

Uprawnionych do bezpłatnych biletów typuje Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej i Powiatowy Urząd Pracy, będzie to ok. siedmiuset osób.
Mogą liczyć na 10 - 11 biletów miesięcznie. - Zdajemy sobie sprawę, że
poszukujący pracy muszą się przemieszczać - dodaje prezydent Dziuba. -
Chociażby po to, by odpowiedzieć na ofertę, wykonać badania lekarskie.
Nie mogliśmy jednak wprowadzić bezpłatnych przejazdów dla wszystkich
bezrobotnych, bo wiązałoby się to z ogromnymi kosztami. Poza tym
byłoby to niesprawiedliwe. Są przecież bezrobotni całkiem nieźle
sytuowani. Chcemy, by z tego przywileju korzystali najbardziej
potrzebujący.

Z bezpłatnych biletów cieszą się oczywiście bezrobotni. Mówią, że
teraz będzie im o wiele łatwiej docierać do ewentualnych pracodawców.
Z takiego obrotu spraw zadowoleni są też szefowie Miejskiego Zakładu
Komunikacji. - Gminy powinny pomagać biednym ludziom. - mówi Bolesław
Twaróg, wicedyrektor MZK Tychy. - Poza tym mam nadzieję, że dzięki tym
biletom spadnie liczba jeżdżących na gapę. Wiadomo, że część
bezrobotnych nie kasowała biletów.

Grzegorz Zasępa

W Tychach mieszka ok. 8 tysięcy bezrobotnych. Jest to jedno z
nielicznych miast, gdzie bezrobocie systematycznie spada. Pół roku
temu, ludzi bez pracy było o 1,8 tys. więcej To tendencja odwrotna niż
w innych miastach Polski.

Tychy opracowują system dotowania nowych miejsc pracy. Polegałoby to
na tym, że firmy, które zainwestują w mieście co najmniej 50 tys.
euro, lub stworzą pięć stanowisk pracy otrzymają z kasy miasta 6 tys.
euro na każdego zatrudnionego. Pracodawcy będą jednak musieli
zapewnić, że przyjmują ludzi na co najmniej 5 lat. ? gz

Mówi Maciej Ulrych - zastępca kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w
Tychach

Bezpłatne bilety na przejazdy w celu aktywnego poszukiwania pracy za
kwotę 25 zł miesięcznie mogą otrzymać osoby bezrobotne, korzystające
równocześnie z opieki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Procedura przyznawania biletów jest bardzo uproszczona. Po otrzymaniu
aktualnych ofert zatrudnienia w urzędzie pracy bezrobotny udaje się do
MOPS, gdzie wypełnia krótki wniosek o wydanie biletów i potwierdza ich
odbiór. Dowodem na to, że wykorzystał bilet we właściwym celu jest
pieczątka na karcie referencyjnej, potwierdzająca jego obecność u
pracodawcy.

Ten pilotażowy program pomocy osobom bezrobotnym w formie biletów
będzie trwał 3 miesiące - od 1 października do końca grudnia br.
Miasto przeznaczyło na ten cel ze swej kasy 52 500 zł. W styczniu
przyszłego roku nastąpi podsumowanie programu. Liczymy na to, że
dzięki takiej pomocy zwiększy się mobilność i aktywność bezrobotnych.
Być może część z nich dzięki temu zdobędzie pracę. ? Not. bh
Bieruń nie chciał być gorszy

W tym mieście, sąsiadującym z Tychami, również od 1 października br.
bezrobotni będący w najtrudniejszej sytuacji materialnej mogą otrzymać
finansowe wsparcie w postaci 20-złotowego zasiłku na zakup biletów
autobusowych.

- Nie mamy komunikacji miejskiej, bilety w autobusach przelotowych
kupuje się najczęściej u kierowcy. Są w różnych cenach, więc byłoby
trudno ustalić jakie byłyby najbardziej przydatne, dlatego miasto
przyjęło inną formę pomocy - tłumaczy Joanna Saternus - zastępca
kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, gdzie potrzebujący
mogą uzyskać taki komunikacyjny zasiłek.

Po wykorzystaniu tych 20 zł na przejazdy do pracodawców czy urzędu
pracy, co musi być potwierdzone w karcie aktywności bezrobotnego,
można się ubiegać o kolejny zasiłek w tej samej wysokości. Pierwsi
bezrobotni już skorzystali z tej możliwości. ? bh

[zdjęcie i podpis: Od 1 października tyscy bezrobotni otrzymują bilety
na przejazdy autobusami i trolejbusami.]

Temat: *Becikowe*
a oto co znalazłam:

Od 1 listopada aby otrzymać "becikowe", kobieta będzie musiała przedstawić dokument potwierdzający korzystanie z opieki lekarskiej od 10. tygodnia ciąży.

Zmianę wprowadziła nowelizacja Kodeksu pracy z grudnia zeszłego roku - ta sama, która wydłużyła urlopy macierzyńskie i urlop "tacierzyński".

Jak tłumaczyła wiceminister pracy Agnieszka Chłoń-Domińczak, wprowadzenie tego wymogu było podyktowane "troską o zdrowie przyszłych matek i dzieci". Apelowali o to także niektórzy parlamentarzyści. Także w ocenie minister zdrowia Ewy Kopacz nowe przepisy przyczynią się do "ratowania wielu dzieciaków przed chorobami"

W myśl ustawy od 1 listopada przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, jak również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, wymagane będzie przedstawienie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10. tygodnia ciąży do porodu.
Tak więc - jak wyjaśnia resort pracy - kobieta, której 10. tydzień ciąży będzie przypadał po dniu 31 października 2009 r. będzie musiała przedstawić zaświadczenia lekarskie, natomiast kobieta, która po 31 października 2009 r. będzie w ciąży dłużej niż 10 tygodni, nie będzie miała takiego obowiązku. Nie będzie ona mogła bowiem dokumentować pozostawania pod określoną formą opieki medycznej od 10. tygodnia ciąży, skoro dopiero od 1 listopada 2009 r. wejdą w życie przepisy określające te formy opieki medycznej, a przepisy ustawy wymagają pozostawania pod taką opieką od 10. tygodnia ciąży
Warunek ten nie dotyczy oczywiście opiekunów prawnych dziecka i rodziców adopcyjnych.

Jak informuje MPiPS, wzór zaświadczenia oraz formy wymaganej opieki lekarskiej będą określały przepisy rozporządzenia ministra zdrowia wydanego w porozumieniu z ministrem pracy i polityki społecznej.

Resort pracy zwrócił się z prośbą do urzędów zajmujących się wypłacaniem świadczeń rodzinnych o zamieszczenie informacji na temat zmian dotyczących "becikowego" w miejscu powszechnie dostępnym dla osób zainteresowanych. O zmianach informuje warszawiaków już od marca stołeczny ratusz.

Nowe zasady wypłaty "becikowego" spotkały się z dezaprobatą środowisk feministycznych. Zdaniem Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny uzależnienie wypłaty "becikowego" od przedstawienia zaświadczenia, że matka pozostawała pod opieką lekarza może negatywnie odbić się na sytuacji kobiet ciężarnych. Zdaniem feministek nowe przepisy nie wpłyną na skrócenie czasu oczekiwania na wizytę u lekarza, za to z pewnością pozbawią młodą matkę "becikowego", które w trudnej sytuacji ekonomicznej rodziny stanowi poważny element wsparcia domowego budżetu po pojawieniu się na świecie dziecka.

Ustawę autorstwa LPR, wprowadzającą tzw. becikowe, Sejm uchwalił w grudniu 2005 r. Jednorazową zapomogę w wysokości 1 tys. zł otrzymują wszystkie matki, niezależnie od dochodu. Jeśli rodzina uprawniona jest do zasiłku rodzinnego, czyli jej dochód netto nie przekracza 504 zł miesięcznie na osobę, możliwe jest także uzyskanie dodatku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, również w wysokości 1 tys. zł. Gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, próg dochodowy to 583 zł.

Pisemny wniosek o "becikowe" można złożyć w urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej (w miejscu, gdzie wypłacane są świadczenia rodzinne) w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia. Do wniosku powinny być dołączone dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się "becikowe", skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający datę urodzenia oraz pisemne oświadczenie, że na dziecko nie została już pobrana zapomoga (np. przez drugiego z rodziców).Temat: Sesje Rady Miejskiej

31 maja br. o godzinie 10.00 odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Czeladzi. Głównym tematem obrad będzie realizacja oraz plany wynikającego z programu „Infrastruktura”. Radni zajmą się też bieżącymi sprawami związanymi z gospodarką nieruchomościami w mieście.

Proponowany porządku obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z obrad sesji w dniach:
a/ 28 grudnia 2006 r.
b/ 19 lutego 2007 r.
4. Informacja Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych. Udzielenie odpowiedzi.
6. Zapytania mieszkańców. Udzielenie odpowiedzi.
7. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków do pkt. 8 i 9.
8. Program „Infrastruktura”
a/ Wprowadzenie
b/ Opinie Komisji
c/ Dyskusja
d/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu „Infrastruktura”.
9. Przyjęcie wniosków pokontrolnych z protokołu końcowego Komisji Rewizyjnej z kontroli zachowania procedur i zasadności procedur i zasadności udzielonych zamówień do 6000 EURO oraz ich przedmiotu w Urzędzie Miasta w roku 2006.
1. Odczytanie protokołu.
2. Dyskusja.
3. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia wniosków pokontrolnych z
protokołu końcowego Komisji Rewizyjnej z kontroli zachowania procedur i
zasadności procedur i zasadności udzielonych zamówień do 6000 EURO
oraz ich przedmiotu w Urzędzie Miasta w roku 2006.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
1. upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi do wydawania decyzji administracyjnych.
2. ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości punktu do tabel wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi.
3. wyrażenia opinii w zakresie lokalizacji ośrodka gier /salonu gier na automatach/.
4. sprzedaży działki nr 62/19 k. m. 12 o powierzchni 112 m. kw. położonej przy ul. Armii Krajowej w Czeladzi.
5. umieszczania reklam na obiektach i nieruchomościach będących własnością Gminy Czeladź.
6. przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki nr 54/1 k. m. 13 o pow. 54 m. kw. przy ul. Ogrodowej w Czeladzi.
7. przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki nr 54/1 k. m. 13 o pow. 118 m. kw. przy ul. Ogrodowej w Czeladzi.
8. przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki nr 54/1 k. m. 13 o pow. 172 m. kw. przy ul. Ogrodowej w Czeladzi.
9. przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki nr 54/1 k. m. 13 o pow. 114 m. kw. przy ul. Ogrodowej w Czeladzi.
10. przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki nr 54/1 k. m. 13 o pow. 122 m. kw. przy ul. Ogrodowej w Czeladzi.
11. przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki nr 54/1 k. m. 13 o pow. 123 m. kw. przy ul. Ogrodowej w Czeladzi.
12. przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki nr 30/3 k. m. 41 o pow. 18 m. kw. przy ul. 21 Listopada w Czeladzi.
13. przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki nr 30/3 k. m. 41 o pow. 340 m. kw. przy ul. 21 Listopada w Czeladzi.
14. przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki nr 30/3 k. m. 41 o pow. 144 m. kw. przy ul. 21 Listopada w Czeladzi.
15. przedłużenia umowy dzierżawy dot. części działki nr 10/11 k. m. 58 o pow. 94 m. kw. przy ul. Nowopogońskiej w Czeladzi.
10. Sprawy bieżące.
11. Zamknięcie obrad Sesji.
Temat: Głos Olecka - refleksje i opinie na temat bieżącego numeru
Nyślę, że w pełni będę popierał nowa szefowa Głosu olecka!
Dotychczasowa była cool ale ster przekazała w godne ręce!

Dowodem jest brak na łamach ostatniego:


Zarządzenie Nr 103/07 z 29 czerwca 2007r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie budowy pomnika Jana Pawła II w Olecku.

Zarządzenie nr 103/07
Burmistrza Olecka
z dnia 29 czerwca 2007 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie budowy pomnika Jana Pawła II w Olecku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 5 uchwały nr XIX/130/04 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie określenia trybu i zasad postępowania w zakresie udzielania dotacji na realizację zadań własnych gminy przez samorząd gminny podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie budowy pomnika Jana Pawła II w Olecku.
2. Zlecenie realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w formie jego wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
4. Wzór formularza wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2.
Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
1) w Tygodniku Oleckim,
2) w Biuletynie Informacji Publicznej,
3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Olecku,
4) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Olecku.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Olecka

Wacław Olszewski

Zauważcie, SzanowniPaństwo, że:


Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
1) w Tygodniku Oleckim,
2) w Biuletynie Informacji Publicznej,
3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Olecku,
4) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Olecku.


Znaczy, że Nasz... itd. nie lubi Głosu Olecka i stosuje wobec tej poczytnej gazety embargo informacyjne co jest dla mnie najlepszą rekomendacją tej gazety, jako niezależnego, nie idącego na Jego sznurek przekaziora!!!

HURRRA!!!
NADAL MAMY CHOCIAŻ JEDNĄ NIEZALEŻNĄ OD MAGISTRATU GAZETĘ!!!

Szefowo?
Czy to za to, że nie pochwaliła Pani Jego pod sutanę włazid...ska?

A tak na marginesie:
Czy budowa pomników miwści się w zadaniach własnych gminy, bo w:
USTAWA
z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym.
(tekst jednolity)
A w szczególności:

Art. 7. 1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:
1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
4) lokalnego transportu zbiorowego,
5) ochrony zdrowia,
6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,
edukacji publicznej,
9) (1) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
11) targowisk i hal targowych,
12) zieleni gminnej i zadrzewień,
13) cmentarzy gminnych,
14) (2) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
18) promocji gminy,
19) współpracy z organizacjami pozarządowymi,
20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

jakoś się nie mogę tego doczytać...

Może zapytam Prokuratora...
Przecież on musi być bardziej kumaty w prawie a pytanie nic nie kosztuje...Temat: [pr] Kto będzie jeździł za miasto?
Witam!

Za Wyborczą

Czyje linie literowe?

 Marek Wiatrak 18-11-2003, ostatnia aktualizacja 18-11-2003 11:34

Negocjacje MPK z podradomskimi gminami w sprawie finansowania
komunikacji podmiejskiej idą opornie. Samorządy straszą, że jeśli MPK
będzie miało wygórowane żądania porozumieją się z PKS

Nowe przepisy o transporcie zbiorowym powodują, że gminy miejskie nie
będą mogły od 1 stycznia 2004 finansować linii autobusowych
wychodzących poza ich granice. Dla podradomskich gmin, z których do
naszego miasta dojeżdża wielu pracowników i uczniów, oznacza to
poważne kłopoty. Dotychczas tamtejsze samorządy tylko w niewielkim
stopniu dofinansowywały kursowanie autobusów literowych.

Od nowego roku komunikację podmiejską organizować będą
przewoźnicy, a nie Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji. To oni ustalą cenę
biletów, zajmą się ich dystrybucją, określą częstotliwość kursów. - Te
zmiany pozwolą na zoptymalizowanie sieci, czyli wysyłanie na trasy
autobusów odpowiednich do liczby pasażerów. Ceny biletów pozostaną
bez zmian - wyjaśnia rzecznik MPK Jolanta Walkiewicz.

Teraz MPK jest niemal monopolistą w radomskiej komunikacji
podmiejskiej i chce utrzymać tę pozycję. Od kilku tygodni przewoźnik
prowadzi negocjacje z władzami podradomskich gmin. Ale porozumienia
nie ma. - Najważniejsza rzecz to dopłaty do biletów ulgowych. Dotyczą
one wszystkich, którzy mają prawo do ulgi, w tym głównie uczniów i
nauczycieli z Radomia pracujących w podmiejskich gminach - mówi
rzecznik MPK. Jak się dowiedzieliśmy, gminy są skłonne
dofinansowywać dojazdy tylko najbiedniejszym, którzy są objęci opieką
gminnych ośrodków pomocy społecznej.

MPK zaprosiło na 3 grudnia przedstawicieli gmin na rozmowy. Od efektów
spotkania będzie zależała dalsza współpraca przedsiębiorstwa z
samorządami.

Ale okazuje się, że samorządowcy rozmawiają nie tylko z MPK. -
Czekamy na spotkanie z MPK, ale alternatywą jest PKS, który też nam
przedstawi swoją ofertę. Wybierzemy po prostu lepszą z nich. Inne gminy
też zrobią podobnie - mówi wójt Kowali Tadeusz Osiński.

Przez gminę Kowala przejeżdżają aż trzy autobusy linii podmiejskich: E,
F i K. "E" jeździ do Kowali, "F" do Wierzbicy, "K" do Orońska. -
Mieszkańcy mojej gminy licznie korzystają z tych autobusów. Dlatego
np. gdy Wierzbica nie dogada się z MPK, będę musiał zapewnić
komunikację dla mieszkańców Trablic, Mazowszan czy Kotarwic. Może
właśnie z PKS - zapowiada wójt Osiński.

Do konkurencji nie zamierza stawać ITS Michalczewski, który obsługuje
jedną linię podmiejską - popularną "agatkę". - Chcemy utrzymać stan
posiadania. Jesteśmy w trakcie rozmów z gminą Jedlińsk, która jest
skłonna finansować dopłaty do przejazdów ulgowych, kwestią otwartą
pozostaje - w jakim zakresie - mówi dyrektor ITS Robert Rybski. Dodaje,
że od pierwszego stycznia rozkład jazdy linii A nie ulegnie zmianie, a są
plany, by jej kursowanie przedłużyć do Jedlanki.

 -----------
No dobra, a teraz pytania. Przyznaję, że nie znam tego wspominanego
w artykule nowego prawa przewozowego, ale jeśli jest tak jak pisze
redaktor, to czy (przykładowo) w Warszawie znikają siedemsetki i
osiemsetki? Czy może teraz każda gmina dogadywać się będzie z MZA
(czy czymkolwiek innym) i sama organizować te linie? A jeśli tak, to czy
oznaczenia podmiejskie znikną (z artykułu wynika, że niekoniecznie,
ale...)?

Temat: Świadczenia rodzinne
Więcej dzieci dostanie zasiłek rodzinny
Agnieszka Rosa
źródło: Rzeczpospolita nr 121

Sejm uwzględnił propozycje senackie dotyczące zmian w prawie do świadczeń rodzinnych dla rodzin z przekroczonym limitem dochodowym.

Gdy zarobki są wyższe

Ubiegający się o wsparcie nadal będą mogli otrzymywać zasiłki, jeśli kwota przekroczenia dochodu ponad limit wyniesie nie więcej niż najniższy zasiłek rodzinny (48 zł na dziecko do pięciu lat) na osobę, a nie jak do tej pory - na całą rodzinę. Przypomnijmy, zasiłek rodzinny i dodatki do niego przysługują rodzinie o dochodzie na osobę nie wyższym niż 504 zł, a gdy jest w niej dziecko niepełnosprawne - 583 zł. Rodzina może jednak otrzymywać wsparcie mimo przekroczenia tych limitów, jeśli w poprzednim okresie zasiłkowym pobierała świadczenia.

To nie jedyna propozycja senacka, którą zaaprobował Sejm. Wniosek o jednorazową zapomogę (tzw. becikowe), przysługującą każdej rodzinie niezależnie od zarobków, będzie można składać do roku od dnia urodzenia dziecka. Dotychczas trzeba dopełnić formalności w ciągu trzech miesięcy od narodzin potomka.

Surowszy nadzór gmin

Gmina lub ośrodek pomocy społecznej będą bardziej restrykcyjnie traktowały rodziny, które marnotrawiły lub wydały niezgodnie z przeznaczeniem wypłacone im świadczenia rodzinne. W razie uzyskania takich informacji obligatoryjnie zdecydują o rzeczowejformie wsparcia dla rodziny. Dotychczas taka decyzja była uznaniowa.

Unijna procedura w ustawie

Uchwalone wczoraj poprawki senackie to tylko część zmian do ustawy o świadczeniach rodzinnych. Znalazła się w niej również procedura ustalania prawa do świadczeń dla rodzin, z których ktoś wyjechał z kraju do pracy w państwie unijnym.

Ma ona wyeliminować przypadki pobierania świadczeń w dwóch krajach w pełnej wysokości. Jeśli gmina lub ops będą wiedziały, że jeden z członków rodziny ubiegającej się o zasiłki rodzinne pracuje w którymś z krajów Unii Europejskiej, to z urzędu prześlą do regionalnego ośrodka polityki społecznej (rops) wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych. On wyjaśni, czy przepisy o koordynacji mają zastosowanie do konkretnej sprawy. Jeśli tak, wyda decyzję o przyznaniu lub nie prawa do świadczeń. Jeśli nie, odeśle wniosek wraz z dokumentami do gminy lub ops i one wydadzą decyzję o prawie do świadczeń.

Podobnie, gdy praca za granicą wyjdzie na jaw w trakcie okresu zasiłkowego. Wtedy gmina lub ops wyślą wniosek o zasiłek wraz z dołączonymi do niego dokumentami do rops. Skontaktuje się on z właściwą instytucją w drugim państwie. Jeśli okaże się, że tam też były one pobierane i do sprawy mają zastosowanie przepisy o koordynacji, wyda decyzję, od kiedy się je stosuje. Natomiast gmina lub ops uchylą decyzję o prawie do polskich świadczeń od dnia, od którego rodzina pobierała pełne świadczenia w obu państwach.

źródełko
Strona 1 z 2 • Znaleźliśmy 44 rezultatów • 1, 2